Teleurstelling op Statia dat verhoging minimumloon aan eiland voorbijgaat

Sint Eustatius – Op Sint Eustatius is met verbazing en teleurstelling kennisgenomen van een donderdagavond tijdens de behandeling van de begroting Koninkrijksrelaties/BES-fonds ingediende motie waarin de regering wordt verzocht het minimumloon en de uitkeringen op Bonaire en Saba per 1 januari met 10% te verhogen. De motie kan bij de stemming op een ruime Kamermeerderheid rekenen en staatssecretaris Knops (BZK) heeft al verklaard dat het kabinet er uitvoering aan zal geven.

Dat de motie alleen over Bonaire en Saba gaat, is het gevolg van een advies van de Centraal Dialoog op Sint Eustatius. Waar de werkgevers, de vakbonden en het lokale bestuur op Bonaire en Saba al langer pleiten voor verhoging van het minimumloon en de uitkeringen, hebben de sociale partners op Sint Eustatius te kennen gegeven er niet aan toe te zijn. “Ik ben hier uitermate verbaasd en teleurgesteld over en vraag mij af wat de beweegredenen zijn geweest om een dergelijk advies te geven”, reageert Eilandsraadslid Koos Sneek en hij is niet de enige.

“Ook op ons eiland hebben minimumloners en uitkeringsgerechtigden het uiterst moeilijk om in hun levensonderhoud te voorzien. Ik vraag mij af wat de rol is geweest van de vakbonden en de regeringscommissaris bij dit advies”, aldus Sneek die erop wijst dat de Eilandsraad niet bij de totstandkoming van het advies betrokken is geweest en er ook niet over is geïnformeerd. Hij heeft een verzoek ingediend voor een spoedvergadering van de Eilandsraad.

Over de motie wordt op 26 oktober gestemd. Tot die tijd heeft de indiener, D66-Kamerlid Jorien Wuite, de tijd om deze aan te passen, maar dan moeten de betrokken partijen op Sint Eustatius het eerst wel eens worden.

error: Deze inhoud mag niet gekopieerd worden.