Minimumloon en uitkeringen Bonaire en Saba per 1 januari met 10% omhoog

Den Haag – Het minimumloon en de uitkeringen op Bonaire en Saba worden per 1 januari met 10% verhoogd. Een vanavond tijdens het begrotingsdebat door Jorien Wuite (D66) ingediende motie kan op een ruime Kamermeerderheid rekenen. Hetzelfde geldt voor de motie van Joba van den Berg (CDA) om de gestegen energiekosten in Caribisch Nederland te compenseren.

Waar het kabinet zich vanwege zijn demissionaire status eerder dit jaar nog tegen een verhoging van het minimumloon en de uitkeringen verzette, gaf staatssecretaris Knops (BZK) nu te kennen het oordeel aan de Kamer over te laten. In de motie-Wuite wordt tevens gevraagd te verkennen of de AOV-leeftijd kan worden verhoogd om vervolgens met de besparing die dat oplevert een verdere verhoging van het minimumloon te financieren.

Ook met de motie-Vd Berg over voortzetting na 1 januari van de subsidie op energiekosten (in lijn met de compensatieregeling waaraan het kabinet vanwege de explosief gestegen aardgasprijs in Europees Nederland werkt) kan Knops leven. Over de moties wordt dinsdag 26 oktober gestemd, maar het staat op voorhand vast dat ze worden aangenomen. Een motie waarvan zeker is dat die het niet zal halen, werd door Sylvana Simons (Bij1) ingediend: het kwijtschelden van de aan Curaçao, Aruba en Sint Maarten verstrekte coronaleningen.

error: Deze inhoud mag niet gekopieerd worden.