OPINIE – Integrale aanpak

Er is richting Caribisch Nederland nog altijd onvoldoende samenhang in het beleid en de activiteiten van de afzonderlijke ministeries, erkende staatssecretaris Knops (BZK) maandag in een brief aan de Tweede Kamer. Die dringt al vele jaren aan op meer coördinatie. De bewindsman zoekt de oplossing in een zoveelste commissie.

Door Wietze Koopman

Het oplossen van de problematiek op Bonaire en de andere twee Caribisch Nederlandse eilanden vereist een integrale aanpak. Een integrale aanpak vereist een centrale aansturing. De verdeling van de ministeriële verantwoordelijkheid voor deze aanpak over de verschillende departementen heeft het in de afgelopen 11 jaren onmogelijk gemaakt om tot een integrale aanpak te komen.

Reeds in 2013* concludeerde de inspectie van het ministerie van Buitenlandse Zaken: “Het is evenwel ontegenzeggelijk gebleken dat de rijksoverheid niet in volle gezamenlijkheid optreedt.” Het ziet er niet naar uit dat de brief van Knops een oplossing biedt voor dit probleem. Terwijl de oplossing voor de hand ligt.

In de begrotingen van de ministeries is jaarlijks circa 400 miljoen euro bestemd voor de BES-eilanden. Zet deze 400 miljoen in een speciaal fonds dat wordt beheerd door een groep deskundige ambtenaren afkomstig van alle departementen. Beleg de ministeriële verantwoordelijkheid voor deze groep bij de minister van BZK. Dan is de coördinerende rol van BZK die moet leiden tot een integrale aanpak, niet langer afhankelijk van de – al jaren onvoldoende aanwezige – welwillendheid van individuele ministeries.

* Lees hier het rapport uit 2013

Wietze Koopman is o.a. oud-voorzitter van de consumentenorganisatie Unkobon

error: Deze inhoud mag niet gekopieerd worden.