Verhogen onderstand op BES naar leefbaar niveau kost Rijk 1 tot 1,5 miljoen

Den Haag – Het verhogen van de onderstand in Caribisch Nederland naar – zoals de bijstand in het Europese landsdeel –  70% van het minimumloon zal het Rijk jaarlijks 1 tot 1,5 miljoen euro kosten. Dat antwoordt staatssecretaris Knops (BZK) op een van de 92 vragen die de Tweede Kamercommissie voor Koninkrijksrelaties heeft gesteld over de begroting.

De bewindsman toont zich niet enthousiast voor het idee. Verhoging van de onderstand neemt volgens hem de prikkel weg om werk te zoeken en heeft een aanzuigende werking op nieuwkomers. De onderstand op Bonaire, Sint Eustatius en Saba bedraagt ongeveer de helft van het bedrag dat nodig is om in de noodzakelijke kosten van levensonderhoud te voorzien.

Lees hier de antwoorden van Knops op alle 92 vragen

Lezersreactie van Wietze Koopman (Bonaire):

Drogredenen en flauwekul.

– Het verhogen van de onderstand op Bonaire leidt direct tot het verlagen van de prikkel om te gaan werken.

– Het verhogen van de onderstand heeft een aanzuigende werking op nieuwkomers.

Feiten:

– De minimale kosten van levensonderhoud in 2021 voor een tweepersoonshuishouden op Bonaire bedragen maandelijks $ 1.865

– De minimale kosten van levensonderhoud in 2021 voor een eenpersoonshuishouden op Bonaire bedragen maandelijks $ 1.363

– Het minimumloon in 2021 op Bonaire bedraagt $950 per maand.

– De minimale kosten van levensonderhoud liggen voor een alleenstaande ruim 43% boven het minimumloon.

– De minimale kosten van levensonderhoud liggen voor een echtpaar ruim 96% boven het minimumloon.

– De onderstand in 2021 voor een alleenstaande op Bonaire bedraagt $522 per maand.

– Onderstand wordt op Bonaire gegeven aan een vaste kern van rond 400 arbeidsongeschikten en/of personen met een grote afstand tot de arbeidsmarkt.

– Onbekend is of, en zo ja hoeveel mensen langdurig onderstand ontvangen terwijl ze bijverdiensten hebben.

– Onbekend is hoeveel mensen uit de laatste groep bijverdienen tot het niveau van het wettelijk minimumloon.

– De Nederlandse IND beslist over de toelating van nieuwkomers. Mensen zonder werk of inkomen worden niet toegelaten. “U moet zeggen: ‘Weg met alle drogredenen, ophouden met die flauwekul’ Ze verzinnen zoveel onzin om niet te doen waarvan iedereen vindt dat het wel moet worden gedaan,” aldus Nationale Ombudsman Reinier van Zutphen op 10 juni 2021 in een gesprek met de leden van de Tweede Kamercommissie voor Koninkrijksrelaties over de aanpak van de armoede in Caribisch Nederland.

error: Deze inhoud mag niet gekopieerd worden.