Aruba

Aruba trekt aan noodrem door uitblijven liquiditeitssteun uit Nederland

Oranjestad – De financiële nood van de Arubaanse overheid is dermate hoog dat de financiële administratie van het land vroegtijdig wordt gesloten. Met andere woorden: de hand gaat op de knip. Dat heeft minister van Financiën Xiomara Maduro in een interne circulaire bekendgemaakt aan haar collega’s in het kabinet Wever-Croes en de diensthoofden.

“In verband met de huidige precaire financiële situatie van het land, de nog voortdurende Covid-19 pandemie en het voornemen van Nederland om geen liquiditeitssteun te verlenen voor het vierde kwartaal van 2021, is het Land genoodzaakt ’s Lands financiële administratie van het dienstjaar 2021 vroegtijdig te sluiten”, aldus Maduro.

De sluiting geldt voor alle kosten van goederen en diensten per 15 oktober en voor alle investeringen per 5 november. “Verder vallen ook de Staten van Aruba, de Raad van Advies, de Algemene Rekenkamer en de Dienst Openbare Werken onder deze circulaire”, voegt Maduro er aan toe.

error: Deze inhoud mag niet gekopieerd worden.