Curacao

Kamervragen over kritiek van VN-commissie op voorwaarden coronaleningen nog onbeantwoord

Den Haag – Het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties was er als de kippen bij om te verklaren zich “niet te herkennen” in de stevige kritiek van het Committee on the Elimination of Racial Discrimination op de voorwaarden die Nederland stelt aan het verstrekken van coronaleningen aan Curaçao, Aruba en Sint Maarten.

Maar voor het beantwoorden van de schriftelijke vragen over de kwestie die de Tweede Kamerleden Jorien Wuite (D66) en Laura Bromet (GroenLinks) op 7 september aan staatssecretaris Knops hebben gesteld, lijkt alle tijd te worden genomen. De daarvoor geldende termijn van 3 weken is inmiddels verstreken. Als een bewindspersoon meer tijd nodig heeft voor de beantwoording, wordt dat via een zogeheten ‘uitstelbrief’ aan de Kamer gemeld, maar dat is in dit geval niet gebeurd.

Hieronder de nog niet beantwoorde vragen

Vraag 1

Bent u bekend met het gecombineerde 22ste/23ste/24ste periodieke rapport van het Committee on the Elimination of Racial Discrimination over het Koninkrijk der Nederlanden?

Vraag 2

Wat is uw reactie op de kritiek die de commissie uit over onder meer de voorwaarden die Nederland stelt aan de coronasteun aan Curaçao, Aruba en Sint Maarten en dat deze nadelig uitpakken voor de eilanden?

Vraag 3

Bent u bereid de zorgen van de commissie te betrekken bij het toekennen van volgende tranches?

Vraag 4

Wat is uw reactie op de aanbeveling om maatregelen te nemen tegen discriminatie van Caribische Nederlanders en gelijke behandeling te bevorderen tussen Europese en Caribische Nederlanders?

Vraag 5

Wat is uw reactie op de aanbeveling om dialoog te bevorderen en er voor te zorgen dat bewoners van het Caribische deel van het Koninkrijk zeggenschap krijgen in de besluitvormingsprocessen over zaken die hen aangaan, zoals Rijkswetten?

Vraag 6

In hoeverre bent u het eens met de constatering van de commissie dat klimaatverandering de mensenrechten van de meest kwetsbare mensen in de Caribische delen van het Koninkrijk onder druk zet?

error: Deze inhoud mag niet gekopieerd worden.