Bonaire

Aangifte tegen hoofd SZW Bonaire: ‘Schaamteloos hoe ze met mensen omgaan’

Door Nathaly Evertsz-Ipcedencia/Caribisch Netwerk

KRALENDIJK – “Mijn boodschap is duidelijk. Burgers moeten aangifte doen als hun grondrechten worden geschonden”, dat zegt Herman*. Op 6 augustus 2021 heeft hij aangifte gedaan tegen het hoofd van de Afdeling Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW).

Hij beschuldigt het hoofd persoonlijk van valsheid in geschrifte, belediging, intimidatie, schending van zijn grondrechten en het beschadigen van zijn goede naam. Dit naar aanleiding van een artikel van Caribisch Netwerk. “Het is schaamteloos hoe er met mensen wordt omgegaan”, zo zegt hij.

Coronasteun
Herman is als parttimer in dienst bij een onderneming. Verder werkt hij als freelancer en daarnaast heeft hij een eigen onderneming zonder personeel. Door de pandemie verloor hij zijn vaste inkomsten. Op 1 april 2020 deed hij een subsidieverzoek volgens de regels van de coronasteun. Hij kreeg subsidie en werd aangemerkt als ‘gewezen werknemer’, hetgeen niet klopte omdat hij nog steeds in dienst was van de onderneming.

Op 30 september 2020 ontvangt Herman een brief van SZW waarin hem wordt verteld dat de subsidie wordt gestopt omdat hij niet bereikbaar was. “Ik heb geen enkel telefoontje van SZW ontvangen, ze liegen”, zegt hij. Daarna krijgt hij een brief waarin wordt gezegd dat Herman op 5 oktober naar het loket van SZW is gegaan en zich daar respectloos zou hebben gedragen. “Ik ben niet naar het loket van SZW geweest. Ik word onterecht beschuldigd, waar is het bewijs?”

Volgens Herman behandelt het SZW burgers alsof ze dom zijn. Hij is tegen de beslissing van SZW om geen subsidie meer te verstrekken, de redenen die SZW hiervoor aanvoert en het feit dat hij de beslissing heeft ontvangen zonder dat er een datum is vastgesteld. Dit maakt het zeer moeilijk om bezwaar te maken.

Justitie
Herman heeft een proces aangespannen tegen SZW en op 6 augustus van dit jaar heeft de rechtbank in eerste aanleg deze zaak behandeld. Er is nog geen vonnis. “Ik kan mezelf verdedigen, maar wat gebeurt er met al die anderen die niet weten hoe ze voor hun rechten kunnen opkomen?”, vraagt Herman zich af. De Nederlandse taal kan een belemmering vormen om stappen tegen deze organisatie te nemen. Hij benadrukt dat elke burger aangifte moet doen als zijn of haar rechten worden geschonden.

Volgens Herman werd hij twee dagen na de aangifte door een politieagent gebeld. “De brigadier zei me dat ze de aangifte hebben doorgestuurd naar het Openbaar Ministerie, aangezien het hier een ambtenaar in dienstbetrekking betreft”, legt hij uit. In deze zaak moet de officier van Justitie beslissen of de rijksrecherche onderzoek zal gaan doen.

De politie bevestigt de aangifte. “Er is inderdaad aangifte gedaan en dit ligt bij het Openbaar Ministerie”, zegt Miluska Hansen, woordvoerder van Korps Politie Caribisch Nederland.

“Er kan uit de aangifte niet worden geconcludeerd dat er sprake is van een strafbaar feit. Dat is de reden waarom de aangifte niet verder wordt onderzocht”, zegt Roderick Gouverneur, woordvoerder van het Openbaar Ministerie.

Volgens het Openbaar Ministerie is de aangever van deze beslissing op de hoogte gesteld. Herman zegt dat geen enkele instantie contact met hem heeft opgenomen.

Brief met beslissing OM
“Ik had verwacht dat men hem niet zou vervolgen. Nu ga ik een artikel 15 procedure beginnen”, zegt Herman. Hij gaat het Gemeenschappelijk Hof van Justitie benaderen met het verzoek het hoofd van SZW te vervolgen. Feitelijk om de beslissing van het Openbaar Ministerie te verwerpen. Om een artikel 15 procedure te kunnen beginnen, moet Herman eerst een brief ontvangen waarin hij officieel op de hoogte wordt gesteld van de beslissing van het Openbaar Ministerie.

Zowel SZW als het Openbaar Ministerie zeggen dat Herman in het bezit is van deze brief, terwijl Herman dit ontkent.

Machtsmisbruik

Volgens Herman is dit een strijd tegen machtsmisbruik. “Ik ben nu 10 jaar op Bonaire en voel me een Bonairiaan. Ik wil opstaan tegen de arrogante ambtenaar van RCN die hier de baas wil spelen op dit eiland. Ze hebben geen enkele liefde voor dit eiland of de mensen.”

Hij heeft deze situatie kenbaar gemaakt bij bijna elke instantie die iets te maken heeft met SZW. “Het ministerie in Nederland is op de hoogte van mijn aangifte, ik heb een e-mail gestuurd naar plaatsvervangend Rijksvertegenwoordiger Jan Helmond. Tot nu toe heb ik nog geen reactie gehad.”

Naar de Tweede Kamercommissie
Wat de beslissing van de officier van justitie ook is, Herman wil doorzetten. “Ik zal de vaste Tweede Kamercommissie benaderen.”

* De volledige naam van Herman is bekend bij de redactie

NB van de redactie: Het is niet de eerste keer dat de SZW-unit onder vuur ligt. Eerder dit jaar deed een klokkenluider een boekje open over misstanden binnen de unit en stelde de Nationale Ombudsman een (andere) medewerker van de unit in het gelijk bij een klacht over het management.

error: Deze inhoud mag niet gekopieerd worden.