Ombudsmannen ontvangen tijdens spreekuur op Bonaire ruim 80 meldingen

Den Haag – Tijdens de vier spreekuren die de Nationale ombudsman en de Kinderombudsman onlangs op Bonaire hebben gehouden zijn ruim 80 vragen en klachten in behandeling genomen.

“De klachten en signalen die het team van de Nationale ombudsman ontving, gaan over diverse overheidsinstanties, zoals het Openbaar Lichaam Bonaire, Zorg en Jeugd Caribisch Nederland (ZJCN), de Koninklijke Marechaussee (KMar) en het Korps Politie Caribisch Nederland (KPCN). De aard van de klachten heeft betrekking op onder andere de bejegening door en communicatie van overheidsinstanties, zoals het uitblijven van een reactie op aanvragen of informatie. Ook gaven diverse inwoners aan in een moeilijke financiële situatie te zitten, waardoor ze moeite hebben om rond te komen”, aldus het bureau van Nationale ombudsman Reinier van Zutphen.

Kinderombudsman ontving met name klachten en vragen over onderwijs: de toegang tot onderwijs, thuiszitters, het ontbreken van een passende plek en de ingewikkelde combinatie van (jeugd/gezondheids)zorg en onderwijs. Daarnaast ontving het team ook een aantal vragen over jeugdzorg. “De teams van de Nationale ombudsman en de Kinderombudsman behandelen momenteel alle binnengekomen klachten en signalen. En waar nodig betrekken zij de betreffende overheidsinstanties voor de juiste afhandeling van de klachten.”

Het streven is om nog dit jaar ook op Saba en Sint Eustatius spreekuren te organiseren.

error: Deze inhoud mag niet gekopieerd worden.