Veiligheidsbeleid voor de Cariben loopt forse vertraging op

Den Haag – Het formuleren van een geactualiseerd veiligheidsbeleid voor de Caribische regio loopt forse vertraging op. Dat schrijft minister van Defensie Henk Kamp vandaag aan de Tweede Kamer.

“Uw Kamer is op 25 juni jl. geïnformeerd over de formulering van het Defensie veiligheidsbeleid voor de Caribische regio, dat naar verwachting afgerond zou worden in het derde kwartaal van 2021. Helaas moet ik u melden dat de door Defensie voorziene termijn niet haalbaar is gebleken.”

Volgens de minister “is meer tijd benodigd voor een zorgvuldige reflectie op de huidige en toekomstige dreigingen en de wijze waarop Defensie op dit moment en in de toekomst invulling geeft aan de hoofdtaken.” Kamp zegt dat er naar wordt gestreefd het Defensie veiligheidsbeleid voor de Caribische regio medio 2022 klaar te hebben.

error: Deze inhoud mag niet gekopieerd worden.