Nederlandse Zorgautoriteit moet ziekenhuis Curaçao helpen redden

Den Haag – De directie van het in zwaar weer verkerende Curaçao Medical Center heeft dringend behoefte aan expertise van buitenaf om de problemen het hoofd te bieden. Dat kan worden opgemaakt uit een brief die staatssecretaris Knops (BZK) vandaag naar de Tweede Kamer heeft gestuurd.

De bewindsman schrijft dat op dit moment wordt verkend of de Nederlandse Zorgautoriteit ‘technische ondersteuning’ kan bieden. Knops noemt de financiële situatie van het CMC ‘precair’. Op 18 juni al blijkt de Rijksministerraad van de regering van Curaçao te hebben geëist zo snel mogelijk maatregelen te nemen om de verliezen bij het ziekenhuis terug te dringen. Knops benadrukt in de brief dat de problemen verder strekken dan geldnood.

Brief Knops over CMC

In uw brief van 16 september 2021 verzoekt u mij voor de begrotingsbehandeling Koninkrijksrelaties en BES-fonds 2022 een kabinetsreactie te sturen op de brief van de Raad van Bestuur van het Curaçao Medical Center (CMC) van 12 juli 2021. Met deze brief geef ik invulling aan dit verzoek.

In haar brief stelt het CMC dat het ziekenhuis te maken heeft met een precaire financiële situatie en licht die nader toe. Daarbij wordt verwezen naar mijn brief aan de Tweede Kamer d.d. 22 juni 20211, waarin beschreven staat dat voorwaarden aan het tweede deel van de zesde tranche liquiditeitssteun onder meer verband houden met de kostenbeheersing bij het CMC. Het CMC geeft in haar brief aan dat oplossingen breder moeten worden gezocht dan in kostenbeheersing alleen en geeft een uitvoerige toelichting op diverse andere aspecten die zullen bijdragen aan het oplossen van de precaire financiële situatie.

De financiële situatie bij het CMC is precair en zodanig urgent dat snelle besluitvorming door de Raad van Ministers van Curaçao over maatregelen om de verliezen bij het CMC te minimaliseren van het grootste belang is. Die voorwaarde heeft de Rijksministerraad dan ook gesteld op 18 juni 2021 met als doel de continuïteit van de ziekenhuiszorg op Curaçao te waarborgen. Ik wil daarbij benadrukken dat de maatregelen breed gezocht moeten worden en zich inderdaad niet beperken tot kostenbeheersing bij het CMC. Zo wordt nu verkend of er technische ondersteuning aan het CMC kan worden geboden door de Nederlandse Zorgautoriteit.

Via de uitvoeringsrapportage over het landspakket zal ik de voortgang door het land Curaçao op dit belangrijke onderwerp blijven volgen.

error: Deze inhoud mag niet gekopieerd worden.