Gevmin Manuel zwijgt over aanstelling broer en schoonzus op het Curaçaohuis

Den Haag – Gevolmachtigde minister Carls Manuel is niet ingegaan op de uitnodiging van de redactie van de Knipselkrant Curaçao om een toelichting te geven op de aanstelling van zijn broer en schoonzus als persoonlijk adviseurs. De vragen die hem werden voorgelegd, liet de gevmin onbeantwoord, zo meldt de Knipselkrant:

‘Familieman’ Manuel laat vragen over zijn ‘adviseurs’ onbeantwoord

Den Haag – Media onthulden dit weekend dat gevolmachtigde minister Carls Manuel (MFK) zijn broer en schoonzus heeft aangetrokken als persoonlijk adviseurs. De twee hebben, net als Manuel zelf, geen enkele ervaring in het openbaar bestuur en al helemaal niet met politiek Den Haag. De gevmin is muziekleraar, broer Carlton is dj en diens echtgenote schoonheidsspecialiste.

In reactie op de publicaties kondigde Manuel op zijn Facebookpagina aan een ‘beerput’ te zullen openen, zonder duidelijk te maken waar hij op doelt. Hij heeft de post overigens inmiddels weer verwijderd. In het kader van hoor en wederhoor heeft de redactie van de Knipselkrant gevolmachtigde minister Manuel via de afdeling Voorlichting van het Curaçaohuis de gelegenheid geboden zijn kant van het verhaal te vertellen. De ontvangst van ons verzoek is bevestigd, maar de antwoorden op onderstaande vragen zijn helaas uitgebleven.

–              Klopt het dat u zich door uw broer en schoonzus laat ondersteunen bij de uitvoering van uw taken?

Klopt het dat zij in verband hiermee geregeld op het Kabinet aanwezig zijn?

–              Klopt het dat hun werkplek zich in uw werkkamer bevindt?

–              Hebben uw broer en schoonzus een arbeidsovereenkomst met het kabinet, een (freelance)overeenkomst van opdracht of een andere vorm van bevestiging van hun werkzaamheden voor het kabinet?

–              Ontvangen uw broer en schoonzus een vergoeding voor hun inzet?

–              Hebben uw broer en schoonzus gegeven de vertrouwelijkheid van dossiers die uw bureau passeren een geheimhoudingsverklaring getekend en een VoG overlegd?

–              Zijn de kosten van een eventueel ongeval dat uw broer of schoonzus tijdens het uitvoering van werkzaamheden voor het kabinet overkomt of schade die zij veroorzaken gedekt door de (aansprakelijkheids)verzekering van het kabinet c.q. het Land?

–              Over welke deskundigheid en ervaring beschikken uw broer en schoonzus waarin de vaste staf van het kabinet niet kan voorzien?

–              Als u bovenop de deskundigheid en ervaring van de vaste staf van het kabinet ondersteuning nodig acht, waarom heeft u dan niet in het openbaar geworven?

–              Op uw facebookpagina heeft u in reactie op de column melding gemaakt van een ‘beerput’. Betekent dit dat u het vermoeden of zelfs aanwijzingen hebt dat er onder uw voorganger onregelmatigheden hebben plaatsgevonden op het kabinet? Zoja, kunt u dat toelichten en heeft u de minister-president hierover geïnformeerd?

–              Wat is de reden waarom u deze en andere posts weer hebt verwijderd?

(Bron: Knipselkrant Curaçao)

error: Deze inhoud mag niet gekopieerd worden.