Nog maar net aangetreden Arubaanse minister Croes in opspraak

Oranjestad – De nog maar net beëdigde minister van Onderwijs Endy Croes (MEP) ligt onder vuur. Hij weersprak in een persconferentie de bewering dat hij in een rechtszaak is verwikkeld met Lotto Pa Deporte, een stichting die onder de overheid valt en waar hij ooit op grond van “dringende redenen” is ontslagen als algemeen directeur.

De rechtszaak die Croes voert is niet direct gericht tegen de stichting, maar tegen Ernst & Young dat destijds een belastend rapport over hem opstelde op grond waarvan hij door het bestuur van Lotto Pa Deporte de laan werd uitgestuurd. Nadat hij jarenlang bestuurslid was geweest werd hij in 2009 met een regeringswissel in het vooruitzicht benoemd tot algemeen directeur. Nadat een nieuwe regering was aangetreden, kreeg E&Y van het nieuwe bestuur opdracht onderzoek te doen naar mogelijke malversaties.

Reislustig

Het in juli 2010 verschenen rapport loog er niet om: In nog geen jaar tijd had Croes 20 buitenlandse dienstreizen – kosten 110.000 gulden – gemaakt waarvan de meeste zonder toestemming van het bestuur en de zakelijke aard niet is aangetoond. De uitgaven die hij tijdens die reizen deed met de creditcard van de stichting werden niet verrekend met de daggeldvergoeding. Ook reisden er derden met Croes mee op kosten van de stichting.

Van een substantieel deel van de ruim 36.000 gulden representatiekosten – waaronder 10.000 gulden voor lunches en diners – die hij bovenop zijn salaris en vaste onkostenvergoeding declareerde, was niet duidelijk in hoeverre die werkgerelateerd waren. Ook werd in het rapport melding gemaakt van een opvallend groot aantal opdrachten aan het bedrijf van de broer van Croes.

Heksenjacht

De bevindingen waren voor het stichtingsbestuur reden de rechtbank om onmiddellijke ontbinding van de arbeidsovereenkomst te verzoeken. Croes voerde aan slachtoffer te zijn van een ‘politieke heksenjacht’, maar de rechter oordeelde dat de hem toegeschreven ‘malversaties een ontslag op staande voet rechtvaardigden’. En: “Croes heeft op onrechtmatige wijze gelden van Lotto verkregen. De algemeen directeur van een stichting met een publiek doel dient hoog te scoren op de ladder van integriteit en moet ervoor waken dat ook maar de schijn kan ontstaan van persoonlijke bevoordeling. Op grond van het accountantsonderzoek doemt het beeld op van een functionaris die zozeer de organisatie als zijn eigen bezit is gaan beschouwen dat hij het onderscheid tussen mijn en dijn is kwijtgeraakt”, zo staat in het vonnis te lezen.

Nadat het Croes niet lukte zijn ontslag ongedaan te maken, richt hij zijn pijlen op Ernst & Young. In 2018 stelde de rechtbank vast dat het bureau slordig te werk was gegaan en daarom ‘onrechtmatig’ jegens Croes had gehandeld. Niettemin bleven er voldoende verwijten overeind voor een ontslag om dringende redenen. Croes probeert via een civiele procedure een schadevergoeding van E&Y te krijgen wegens gederfde inkomsten.

Minister-president Evelyn Wever-Croes die integriteit hoog in het vaandel zegt te hebben, heeft nog niet gereageerd op het verwijt van belangenverstrengeling aan het adres van haar partijgenoot en neef.

error: Deze inhoud mag niet gekopieerd worden.