Ombudsman organiseert ronde tafel over hindernissen Caribische studenten

Den Haag – Nationale ombudsman Reinier van Zutphen organiseert in december een rondetafelbijeenkomst over de problemen waar Caribische studenten in Nederland tegen aanlopen. Hij kondigt dat aan in een brief aan minister Ingrid van Engelshoven (OCW):

“Via deze weg wil ik u bedanken voor uw brief van 30 juli 2021 waarin u reageert op het rapport ‘Kopzorgen van Caribische studenten’, dat ik op 16 december 2020 publiceerde. Het betreft een onderzoek naar knelpunten die Caribische studenten ervaren als zij in Nederland (gaan) studeren of in Nederland gestudeerd hebben. In uw brief gaat u nader in op de aanbevelingen die ik in het rapport heb benoemd en beschrijft u een aantal algemene observaties.

Ik heb u eerder laten weten dat wij de opvolging van de aanbevelingen zullen monitoren. In dat kader hebben wij structureel overleg met het Curaçaohuis, het Arubahuis en St. Maartenhuis en met diverse stakeholders om de voortgang te bespreken. Ook staat het onderwerp op de agenda van de ombudsmannen van het Koninkrijk. Eind van het jaar organiseer ik een rondetafelbijeenkomst met betrokken partijen teneinde te inventariseren wat de stand van zaken is. Het ministerie van OCW zal hier ook voor worden uitgenodigd. Vragen die aan de orde zullen komen zijn onder meer of de effecten van de gedane inspanningen reeds merkbaar zijn voor de Caribische studenten. Na deze bijeenkomst zal ik inhoudelijk ingaan op uw brief van 30 juli 2021. Een uitnodiging voor de bijeenkomst kunt u begin november tegemoetzien”, aldus Van Zutphen.

error: Deze inhoud mag niet gekopieerd worden.