Tweede Kamer gaat rond de tafel over excuses voor slavernijverleden

Den Haag – De motie van D66’er Rob Jetten waarin het kabinet wordt verzocht in het herdenkingsjaar 2023 excuses te maken voor het Nederlandse slavernijverleden is aangehouden.

Hoewel PvdA, GroenLinks, Partij voor de Dieren, ChristenUnie, Denk, Bij1, Fractie Den Haan en Volt de motie mede-ondertekenden zag het er naar uit dat deze zou worden aangenomen, zoals ook soortgelijke moties in de afgelopen is overkomen. Maar van uitstel hoeft nog geen afstel te komen: het politieke draagvlak voor het maken van excuses lijkt na het bijzondere debat gisteren tussen Jetten en premier Rutte te zijn toegenomen. Dat kan althans worden opgemaakt uit de toelichting die de D66’er gaf op het besluit zijn motie aan te houden:

“Ik waardeer het dat meerdere fracties mij na de indiening van die motie hebben benaderd met de opmerking dat zij in hun fractie dit gesprek graag net zo uitgebreid en zorgvuldig willen voeren als het in dit debat ging tussen de premier en de Kamer. Ik zal deze motie aanhouden. Mevrouw Belhaj namens D66, mevrouw Simons namens BIJ1 en mevrouw Van Dijk namens het CDA zullen gezamenlijk het initiatief nemen tot een rondetafelgesprek in de Tweede Kamer met de Dialooggroep Slavernijverleden. Dan kunnen we hen aanhoren over dat indrukwekkende rapport. Dan kan iedereen in zijn fractie ook bespreken waarom die excuses voor het slavernijverleden belangrijk zijn. Tot die tijd zal ik deze motie aanhouden”, aldus Jetten.

“Een mooi initiatief, die rondetafel”, reageerde Rutte die zelf ook al had aangedrongen op het aanhouden van de motie: “Het kabinet had al beloofd om in 2023 groots en waardig te herdenken. Het kabinet heeft naar aanleiding van het rapport een aantal zaken naar voren gebracht, namelijk dat er een nationaal historisch onderzoek wordt gestart. Het rapport verdient ook een zorgvuldige bestudering en reactie, in principe door een volgend kabinet. Tegen die achtergrond zou mijn suggestie zijn om de motie aan te houden.”

Lees hier: Rutte worstelt

error: Deze inhoud mag niet gekopieerd worden.