Coalitiegenoten houden Knops uit de wind

Den Haag – De coalitiepartijen in de Tweede Kamer hebben voorkomen dat er op korte termijn wordt gedebatteerd over het feit dat staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties Raymond Knops zich in een privékwestie heeft laten bijstaan door zijn ambtenaren.

De ambtenaren, maar ook de Landsadvocaat en een door het ministerie ingehuurd extern bureau, hielpen de bewindsman zich te verweren tegen berichten in de media dat hij – in de tijd dat hij Kamerlid was – voor tienduizenden euro’s zou zijn bevoordeeld bij een grondaankoop in zijn woonplaats. De inzet van ambtenaren bij een privégeschil was voor de fracties van PvdA, SP en Denk reden voor het stellen van schriftelijke vragen. Daarin werd onder meer de vraag opgeworpen of Knops als hoeder van de bestuurlijke integriteit in het Caribisch deel van het Koninkrijk nog wel geloofwaardig is nu zijn eigen integriteit en reputatie publiekelijk ter discussie staan.

Kamerlid Renske Leijten (SP) stelde vandaag mede namens de PvdA voor om op korte termijn een debat te houden omdat de “integriteit van het openbaar bestuur” in het geding is en Knops te verzoeken de eerder ingediende vragen daaraan voorafgaand te beantwoorden. Een meerderheid van VVD, D66, CDA en ChristenUnie hield Knops echter (voorlopig) uit de wind. Hieronder het letterlijke verslag:

Mevrouw Leijten (SP):
Dank u wel, voorzitter. Mede namens de fractie van de Partij van de Arbeid zou ik graag een debat willen aanvragen met de staatssecretaris van Binnenlandse Zaken over het bericht dat ambtenaren hem hebben geholpen in een privékwestie. Daar zijn Kamervragen over gesteld. Die zouden wij graag beantwoord zien voor het debat. Gezien het onderwerp zouden we het debat graag zo snel mogelijk willen houden.

De voorzitter:
We zullen dit in ieder geval doorgeleiden naar het kabinet. Allereerst de heer Van der Lee van GroenLinks.

De heer Van der Lee (GroenLinks):
Steun.

De heer Bisschop (SGP):
Voorzitter. Ik denk dat het verstandig is om de beantwoording van de vragen af te wachten en dan te bezien of een debat nog noodzakelijk is. Dus op dit moment geen steun.

De heer Van Baarle (DENK):
Voorzitter. Het is een zorgwekkende kwestie. De Kamervragen waren ook van ondergetekende, dus steun voor het debat en ook voor het verzoek om de Kamervragen voor het debat te beantwoorden.

De voorzitter:
Dank u wel. Mevrouw Belhaj van D66 en dan de heer Ceder, ChristenUnie.

Mevrouw Belhaj (D66):
Voorzitter, eerst de beantwoording van de vragen en dan pas een besluit over het debat.

De heer Ceder (ChristenUnie):
Ik sluit me aan bij mevrouw Belhaj.

De voorzitter:
Mevrouw Vestering, Partij voor de Dieren, en dan mevrouw Inge van Dijk, CDA.

Mevrouw Vestering (PvdD):
Voorzitter, steun voor het debat.

Mevrouw Inge van Dijk (CDA):
Eerst de beantwoording van de vragen en dan kijken of er behoefte is aan een debat.

Mevrouw Agema (PVV):
Steun.

Mevrouw Tellegen (VVD):
Eerst de beantwoording afwachten.

De heer Ephraim (Groep Van Haga):
Steun, en zoals mevrouw Leijten zegt: dan komt de beantwoording van die vragen veel sneller en kunnen we deze kwestie snel achter ons laten.

Mevrouw Den Haan (Fractie Den Haan):
Steun.

De heer Eerdmans (JA21):
Ja, graag ook steun, voorzitter.

De voorzitter:
Dank u wel. Er is geen meerderheidssteun voor uw verzoek, mevrouw Leijten.

Mevrouw Leijten (SP):
Dan zullen we ons na ommekomst van de beantwoording van de Kamervragen zeker weer melden. Het lijkt ons goed om dit snel achter de rug te hebben, omdat het hier ook gaat over vraagstukken van de integriteit van het openbaar bestuur.

error: Deze inhoud mag niet gekopieerd worden.