‘Bouwstenen’ voor introductie WW-regeling op BES-eilanden liggen klaar

Den Haag – Voor Caribisch Nederland is een eigen variant in de maak van de in Europees Nederland bestaande werkloosheidswet die er in voorziet dat werknemers bij verlies van hun baan gedurende twee jaar een zogeheten WW-uitkering ontvangen.

De huidige van de Nederlandse Antillen geërfde cessantiaregeling is niet meer van deze tijd: wie werkloos raakt, is al snel op de uiterst karige onderstand aangewezen. Eerder dit jaar gaf de Tweede Kamer gehoor aan de oproep van de Bonairiaanse gedeputeerde Nina den Heyer om een ‘vorm van WW’ in te voeren op de BES-eilanden door het onderwerp onder de aandacht van minister Wouter Koolmees (SZW) te brengen.

Hoewel de bewindsman in een debat over het armoedebeleid voor Caribisch Nederland – vanwege de demissionaire status van het kabinet – terughoudend reageerde, blijkt het ministerie er toch mee aan de slag te zijn gegaan. Dat kan worden opgemaakt uit de op Prinsjesdag gepresenteerde begroting 2022 van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Daarin staat te lezen: “Op het introduceren van een werkloosheidsvoorziening ligt er al een aantal bouwstenen voor besluitvorming.” De knoop doorhakken laat Rutte III over aan wat vermoedelijk Rutte IV wordt.

Uit de begroting van SZW:

Inwoners van Bonaire, Sint Eustatius en Saba moeten, net zoals in Europees Nederland, zonder zorgen kunnen voorzien in de noodzakelijke kosten van levensonderhoud. Daarom zet het kabinet stappen richting een sociaal minimum, wordt armoede bestreden en worden de levensomstandigheden verbeterd. Daarvoor moeten de inkomens verhoogd worden en de kosten van levensonderhoud teruggebracht tot een redelijk niveau.

Ook is er aandacht nodig voor het economisch potentieel van de eilanden, door de economie en arbeidsmarkt verder te verbeteren. De afgelopen jaren zijn er door het kabinet al stappen gezet op het gebied van de inkomens, door het wettelijk minimumloon beleidsmatig te verhogen. De uitkeringen hebben deze ontwikkeling gevolgd. Tegelijkertijd is aan de kostenzijde een stevige (financiële)impuls gegeven aan de kinderopvang. Het volgende kabinet kan hierop voortbouwen, daarvoor is er al een aantal bouwstenen in voorbereiding. Voor het verbeteren van de kinderopvang is ontwerpwetgeving nagenoeg gereed. Op het introduceren van een werkloosheidsvoorziening ligt er al een aantal bouwstenen voor besluitvorming. Op thema’s als het moderniseren van de arbeidsomstandighedenwetgeving en het verbeteren van het verlofstelsel, is wetgeving opgesteld of in voorbereiding.

error: Deze inhoud mag niet gekopieerd worden.