Rijksbegroting 2022: 399 miljoen euro voor Caribisch Nederland

Den Haag – De rijksoverheid verwacht volgend jaar ruim 399 miljoen euro te besteden ten behoeve van Caribisch Nederland. Dat blijkt uit de vandaag door minister van Financiën Hoekstra gepresenteerde Miljoenennota met de daarbij behorende begrotingen voor 2022.

Die bijna 400 miljoen is aanzienlijk minder dan de 529 miljoen en 473 miljoen van 2020 en 2021 toen er vanwege de coronapandemie extra uitgaven werden gedaan aan zorg en financiële steun aan bedrijven, burgers en de lokale overheden. Tegenover de uitgaven staat een bedrag van 151 miljoen euro dat het rijk aan belasting- en premieopbrengsten incasseert op Bonaire, Sint Eustatius en Saba.

Lees hier de gehele begroting 2022 voor de Koninkrijksrelaties en het BES-fonds met daarin veel aandacht voor de coronasteun aan Curaçao, Aruba en Sint Maarten en een gedetailleerd overzicht van wat de ministeries voor Caribisch Nederland uittrekken en hoe de inkomsten van de afzonderlijke BES-eilanden zich ontwikkelen.

error: Deze inhoud mag niet gekopieerd worden.