Henk Kamp wordt minister en stopt als lid van het College financieel toezicht

Den Haag – Henk Kamp legt zijn lidmaatschap van de Colleges financieel toezicht voor de CAS-landen en BES-eilanden neer: hij wordt minister van Defensie in het naar zijn einde strompelende demissionaire Kabinet-Rutte III.

In artikel 3 van de Rijkswet financieel toezicht en de Wet financiën openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius en Saba is ten aanzien van ‘nevenfuncties’ bepaald dat o.a. het zijn van Cft-lid onverenigbaar is met het ministerschap.

Kamp was sinds 1 juli 2018 lid van het Cft. Op 1 juli van dit jaar begon hij aan een nieuwe termijn van 3 jaar. Kamps toetreden tot het Cft stuitte destijds op verzet van een meerderheid van de Staten van Aruba die hem ’te politiek’ vonden, maar Den Haag had geen boodschap aan dat argument.

error: Deze inhoud mag niet gekopieerd worden.