Centrale Bank Curaçao en Sint Maarten boos om quizvraag over salaris directeur

Willemstad – De directie van de Centrale Bank van Curaçao en Sint Maarten (CBCS) is boos op omroep BNNVARA. Aanleiding is het televisieprogramma ‘Wat verdien je’ waarin quizdeelnemers werd gevraagd naar het salaris van de directeur Klaas Knot van De Nederlandsche Bank en dat van zijn collega Richard Doornbosch in Willemstad. Die laatste zou volgens het programma 460.000 euro per jaar verdienen, meer dan de DNB-baas. De uitzending leidde op Curaçao tot verontwaardigde reacties.

In een persbericht spreekt de CBCS tegen dat Doornbosch zo veel zou verdienen, maar wat diens salaris dan wel is, wil men “uit privacyoverwegingen” niet zeggen. de salarissen van de Raad van Bestuur zouden “ruim” onder dat van de DNB liggen. De CBCS heeft in lijn met de kleinschaligheid van zijn werkgebied en afgezet tegen de DNB een kleine omvang. De directie CBCS kondigt in het persbericht aan BNNVARA per brief erop te wijzen “incorrecte informatie te hebben verschaft, die onnodig heeft geleid tot consternatie binnen de gemeenschap.”

Salariskwesties liggen op Curaçao extra gevoelig nadat onder dwang van Nederland alle lonen in de publieke sector met 12,5% zijn gekort.

Verklaring CBCS

Inkomen CBCS-top aanzienlijk lager dan beweerd

WILLEMSTAD/PHILIPSBURG: De Centrale Bank van Curaçao en Sint Maarten (CBCS) heeft kennis genomen van het programma ‘Wat verdien jij’, dat gisteren is uitgezonden op BNNVARA.

De CBCS deelt in verband met de privacy geen salarisinformatie met het publiek. De CBCS wenst echter wel te expliciteren dat de in het programma gedeelde informatie onjuist is. Het salaris van haar Raad van Bestuur ligt ruim onder dat van de directie van De Nederlandsche Bank. De salarissen zijn conform de vastgestelde beloningsstructuur en rekening houdende met de zwaarte en verantwoordelijkheden behorend bij een Centrale Bank directie.

Zoals in 2020 al door de Raad van Commissarissen (RvC) van de CBCS is gecommuniceerd, is voor de benadering van deze beloningsstructuur een benchmark onderzoek van de arbeidsvoorwaarden uitgevoerd door een ter zake deskundig onafhankelijk bureau. Doel van het onderzoek was om zowel de primaire als secundaire arbeidsvoorwaarden te beoordelen om vast te kunnen stellen in hoeverre de bestaande beloningsstructuur bij de CBCS aansloot bij de beloningsstructuur van vergelijkbare functies bij andere financiële toezichthouders en de financiële sector, zowel lokaal als in de regio. De RvC heeft vervolgens eind 2017 een nieuwe beloningsstructuur ontwikkeld op basis van de uitkomsten van dat onderzoek.

De CBCS is voornemens de programmamakers er schriftelijk op te wijzen dat zij incorrecte informatie hebben verschaft, die onnodig heeft geleid tot consternatie binnen de gemeenschap.

error: Deze inhoud mag niet gekopieerd worden.