Gezaghebbers BES-eilanden krijgen bevoegdheid drugspanden te sluiten

Den Haag – De gezaghebbers van Bonaire, Sint Eustatius en Saba krijgen de bevoegdheid panden te sluiten van waaruit in drugs wordt gehandeld. De ministerraad heeft er vandaag op voorstel van minister van Justitie en Veiligheid Ferd Grapperhaus mee ingestemd een wetsvoorstel daartoe in consultatie te brengen.

De gezaghebbers van de openbare lichamen constateren een toename in drugshandel vanuit woningen en lokalen. Ze mogen op dit moment panden sluiten als de openbare orde daaromheen wordt verstoord. Dat gebeurt op grond van artikel 177 van de Wet openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius en Saba. Dit biedt echter onvoldoende mogelijkheden om drugspanden te sluiten indien de openbare orde niet wordt verstoord.

Het nieuwe wetsvoorstel regelt dat gezaghebbers woningen, lokalen en erven mogen sluiten als daarin of daarop drugs worden verkocht, afgeleverd of verstrekt. Ook kan de sluitingsbevoegdheid worden ingezet als er strafbare voorbereidingshandelingen voor drugsdelicten plaatsvinden. Met deze wijziging worden de gezaghebbers beter in staat gesteld om de uit drugsgebruik voortvloeiende risico’s voor de volksgezondheid te voorkomen en te beheersen en de nadelige effecten van de productie en distributie van, handel in en het gebruik van drugs tegen te gaan.

Het wetsvoorstel is een wijziging van de Opiumwet 1960 BES en komt overeen met artikel 13b Opiumwet op basis waarvan burgemeesters in Europees Nederland drugspanden kunnen sluiten. Vanaf woensdag 22 september kan men gedurende 8 weken op het voorstel reageren via www.internetconsultatie.nl.

error: Deze inhoud mag niet gekopieerd worden.