Galileo Sensor Station op Bonaire in 2023 operationeel

Noordwijk – Het op Bonaire te bouwen Galileo Sensor Station waarvoor (toenmalig) minister Cora van Nieuwenhuizen van Infrastructuur en Waterstaat op 14 juli het startsein gaf, moet vanaf 2023 operationeel zijn. Dat kreeg gezaghebber Edison Rijna te horen tijdens een rondleiding door het Galileo Reference Centre in Noordwijk.

Rijna benutte zijn reis naar het World Conservation Congress in Marseille om op de terugweg naar Bonaire een tussenstop in Nederland te maken voor het voeren van diverse voortgangsgesprekken. Op uitnodiging van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat bracht hij tevens een bezoek aan het Galileo Reference Centre.

In het in 2018 geopende Galileo Reference Centre wordt de data bewaakt die het wereldwijde navigatie-satellietsysteem Galileo oplevert. De data die het op Bonaire te bouwen Sensor Station genereert, komt straks ook in Noordwijk terecht. Rijna werd verwelkomd door Directeur Internationale zaken van het ministerie van IenW Peter Diez en manager Peter Buist van het Galileo Reference Centre.

Op 1 december moet het ontwerp van het Sensor Station, waarvoor de Europese Commissie Bonaire als vestigingslocatie heeft gekozen, gereed zijn. Na afronding van de aanbesteding zal de bouw medio volgend jaar beginnen. De oplevering volgt op 1 maart 2023. Onder de indruk van de rondleiding, sprak gezaghebber Rijna de hoop uit dat Bonaire in de toekomst ook voor andere Europese projecten in aanmerking komt. Galileo is een Europees civiel navigatiesysteem voor het bepalen van onder andere locatie- en tijd voor diverse doeleinden.

error: Deze inhoud mag niet gekopieerd worden.