Wever-Croes heeft haar tweede kabinet rond

Oranjestad – Formateur Evelyna Wever-Croes heeft haar eindverslag uitgebracht aan gouverneur Alfonso Boekhoudt. Die is tot de conclusie gekomen dat de voor te dragen kandidaten geschikt zijn voor het ambt van minister respectievelijk gevolmachtigde minister, na toetsing op grond van het Landsbesluit van 9 september 2013. Boekhoudt had op 27 augustus al het door MEP en RAIZ getekende regeerakkoord ontvangen en is toen door de formateur geïnformeerd over de portefeuilleverdeling. De formateur heeft thans formeel de formatieopdracht aanvaard.

De volgende personen zijn door Wever-Croes voorgedragen om tot minister te worden benoemd:

Evelyna C. Wever-Croes, minister van Algemene Zaken, Innovatie, Overheidsorganisatie, Infrastructuur en Ruimtelijke Ordening, tevens minister-president

Geoffrey B. Wever, minister van Economische Zaken, Communicatie, Duurzame Ontwikkeling

Ursell M. Arends, minister van Integriteit, Natuur, Transport en Ouderenzorg

Xiomara J. Maduro, minister van Financiën en Cultuur

Rocco G. Tjon, minister van Justitie en Sociale Zaken

Glenbert F. Croes, minister van Arbeid, Integratie en Energie

Danguillaume P. Oduber, minister van Volksgezondheid en Toerisme

Endy J.H. Croes, minister van Onderwijs en Sport

De nieuwe ministerraad zal in overeenstemming met het Reglement van Orde van de Ministerraad besluiten over de voordracht aan de Gouverneur inzake de benoeming van de gevolmachtigde minister in Nederland. Intern heeft de MEP besloten dat Guillfred Besaril op die post blijft.

Nadat de ontwerp landsbesluiten tot ontslag van de zittende ministers en de benoeming van de nieuwe ministers aan de gouverneur zijn aangeboden, zal deze de voorzitter van de Staten verzoeken om het oordeel van de Staten over het voorgenomen ontslag en de voorgenomen benoeming van de ministers. Als van de kant van de Staten geen bezwaren bestaan, kunnen de zittende ministers worden ontslagen en de nieuwe ministers worden benoemd en beëdigd. De datum van beëdiging is nog niet bekend.

error: Deze inhoud mag niet gekopieerd worden.