Bonaire: “Maak einde aan onvolwaardige behandeling burgers Caribisch Nederland”

Kralendijk – In een brief aan ‘Politiek Den Haag’ hekelt de Eilandsraad van Bonaire de weigering van de Nederlandse regering “de onacceptabele sociaaleconomische situatie te adresseren”. De brief is gericht aan de (in)formateur en de fractieleiders van de partijen die bij de formatie van een nieuw kabinet betrokken zijn.

“Wij dringen erop aan dat de onvolwaardige behandeling van burgers in het regiogebied Caribisch Nederland wordt rechtgetrokken”, aldus de Eilandsraad. Met de brief is de tekst meegestuurd van de motie die afgelopen week unaniem is aangenomen.

In de motie vraagt de raad het huidige virtuele ijkpunt zo snel mogelijk in te ruilen voor een sociaal minimum dat is afgestemd op de werkelijke (veel hogere) kosten van levensonderhoud en vooruitlopend daarop een tijdelijke Caribische toeslagenregeling in te voeren die inwoners verzekert van een leefbaar inkomen.

Zo’n 30 tot 40% van de inwoners van Bonaire heeft een inkomen waarvan men niet kan rondkomen. Het kabinet Rutte heeft beloofd de armoedekloof op de BES-eilanden te dichten door stapsgewijs het minimumloon te verhogen en de kosten van levensonderhoud te verlagen. Dat proces voltrekt zich echter zo traag dat de armoede – onder meer als gevolg van stijgende energiekosten – alleen maar verder is toegenomen.

Lees hier de gehele brief

error: Deze inhoud mag niet gekopieerd worden.