COLUMN – Oliedom

Als ratten die het zinkend schip verlaten, zo zoekt de ene bewindspersoon na de andere uit het kabinet Rutte een veilig (en riant betaald) heenkomen. Deze week stapte minister Cora van Nieuwenhuizen van Infrastructuur en Waterstaat op om als lobbyist aan de slag te gaan voor energiemaffia. Een dag voordat uitlekte dat het kabinet in de op Prinsjesdag te presenteren begroting 2022 ruim 6 miljard euro reserveert voor klimaatmaatregelen.

Reken maar dat Rotterdamse – niet lullen, maar poetsen – Cora alles in het werk gaat stellen om zo veel mogelijk van dat geld, waarvoor ze nog als lid van de Ministerraad heeft geijverd, naar haar nieuwe broodheren waaronder het Russische Gazprom en olieboeren als Koninklijke Shell te harken. Van het verwijt van belangenverstrengeling wil ze niet horen, maar dat past wel in een bestuurlijk Den Haag waar het morele kompas is dolgedraaid door de elkaar opvolgende affaires.

Het vertrek van Van Nieuwenhuizen zal het Caribisch deel van het Koninkrijk waarschijnlijk koud laten, want je kunt niet zeggen dat ze zich heel erg heeft uitgesloofd voor de BES-eilanden. Ze had tijdens haar recente bezoek aan Bonaire nog de kans zich onsterfelijk te maken door de oproep van consumentenorganisatie Unkobon te honoreren en het oplappen van het wegennet tot rijkstaak te verheffen. Ze zag er kennelijk geen gat in of had het te druk met de banenjacht.

De VVD-politica is de zoveelste die er in deze regeerperiode voortijdig tussenuit piept. Maar juist bewindslieden van wie je vurig hoopt dat ze opkrassen, zijn niet weg te branden. Waarschijnlijk bij gebrek aan interesse van toekomstige werkgevers, vermoedt Kadushi. Dus zullen Bonaire, Sint Eustatius en Saba het nog een hele tijd (Rutte lijkt het wereldrecord demissionair doorblunderen te willen breken) moeten stellen met bijvoorbeeld een staatssecretaris als Mona Keijzer van Economische Zaken en Klimaat.

Dat kan voor Bonaire behoorlijk desastreus uitpakken. Het lokale energiebedrijf WEB heeft haar ruim een jaar geleden een door onafhankelijke experts doorgerekend investeringsplan voorgelegd dat er toe leidt dat de productiecapaciteit de groei van het eiland de komende jaren kan bijbenen, het aandeel groene elektriciteit naar 80% stijgt en de tarieven in plaats van met tientallen procenten te stijgen worden gehalveerd.

Keijzer geeft echter niet thuis, terwijl het borgen van de leveringszekerheid, het klimaatneutraal maken van de energieproductie op de BES-eilanden en het verlagen van de kosten van levensonderhoud tot haar taken behoren. Om te voorkomen dat de elektriciteit op rantsoen gaat, moet WEB uiterlijk volgende maand een knoop doorhakken. Komt EZK niet over de brug, dan blijft Blue Destination Bonaire de eerstkomende decennia afhankelijk van de import van dure en vervuilende stookolie.

De vraag is wat Keijzer tegenhoudt. Ze heeft nooit laten merken ook maar enigszins lauwwarme gevoelens voor de eilanden te hebben, maar in dit geval lijkt de desinteresse voor haar in armoe levende overzeese landgenoten de grens naar onwil te zijn overgestoken. In een ultieme poging hebben de directie van WEB en gedeputeerde Nina den Heyer vorige week het werkbezoek van een delegatie van Tweede en Eerste Kamerleden aangegrepen om indringend aandacht voor de kwestie te vragen.

Inmiddels heeft Keijzer de klimaatportefeuille overgedaan aan Dilan Yeşilgöz-Zegerius. Wellicht kan zij van die 6 miljard waar Van Nieuwenhuizen ten faveure van (buitenlandse) energiereuzen achteraan jaagt een paar promille vrijmaken voor extra windmolens en een solar parc op Bonaire…

Kadushi is het buitenbeentje van DossierKoninkrijksrelaties.nl: een stekelige rubriek die soms wel eens ‘au’ kan doen.

error: Deze inhoud mag niet gekopieerd worden.