RIVM: Situatie ziekenhuis Aruba “alarmerend”, op Curaçao “kritiek”

Den Haag – Het RIVM noemt de situatie in het ziekenhuis op Aruba “alarmerend” en dat op Curaçao “kritiek”. In de week van 26 augustus tot en met 1 september kregen 893 mensen op de CAS- en BES-eilanden een positieve testuitslag, een afname van 25% vergeleken met de week daarvoor, meldt het RIVM in het vandaag gepubliceerde weekoverzicht.

Op Aruba is een dalende trend zichtbaar in het aantal nieuwe SARS-CoV-2 infecties. Vorige week kregen 344 mensen per 100.000 inwoners een positieve SARS-CoV-2-testuitslag, een forse daling ten opzichte van de week ervoor (487/100.000 op 25 augustus). De situatie in het ziekenhuis blijft alarmerend. Er zijn momenteel 64 ziekenhuisopnames waarvan 14 op de IC op Aruba en 16 op de IC in Colombia. Van de actuele opnames is slechts 18% (deels) gevaccineerd. Er zijn vanuit het ministerie van VWS ondersteunend zorgpersoneel ingestuurd naar het eiland, waaronder 27 verpleegkundigen en 8 artsen. Daarnaast is zorgpersoneel van het kleinere medisch

centrum IMSAN ingesprongen. Ook is de IC-capaciteit uitgebreid. Het eiland meldt al enkele weken een stijgend aantal COVID-gerelateerde sterfgevallen. Afgelopen week zijn 14 mensen op het eiland overleden aan of met COVID-19. Van de 39 recente COVID-gerelateerde overlijdens bleken 33 ongevaccineerd. Ongevaccineerden bleken hierbij jonger (46-95 jaar) dan (deels) gevaccineerde sterfgevallen (75-94 jaar). Om de druk op de zorg te verlichten zullen ingaande 2 september scherpere maatregelen gelden. De maximum hoeveelheid gasten in

de horeca en bij evenementen wordt verder gelimiteerd. Het alcoholverbod en de samenscholingsbeperking blijven voorlopig van kracht voor publieke ruimtes, evenals de mondkapjesplicht in binnenruimtes. Er geldt nu een beperkte avondklok, geldig voor gebieden als stranden en parkeerplaatsen, tussen 19:00 en 05:00 uur. Het onderwijs is op de meeste scholen weer herstart.

Op Bonaire is het aantal SARS-CoV-2 infecties stabiel laag. Afgelopen week kregen 56 mensen per 100.000 inwoners een positieve SARS-CoV-2-testuitslag, een lichte daling in vergelijking met een week eerder 60/100.000 op 25 augustus). Circa een kwart hiervan betreffen import infecties. Lokale transmissie vindt voornamelijk plaats binnen huishoudens van ongevaccineerden. Het aandeel positieve testen is in de afgelopen week iets gedaald, van 6,6% naar 5,5%. Er zijn geen ziekenhuisopnames. Op het eiland blijven de discotheken voorlopig gesloten. Ook culturele activiteiten zijn voorlopig afgelast. Daarnaast geldt een maximum van 100 gasten bij evenementen; de restaurants en cafés sluiten verplicht om middernacht. De strengere maatregelen gelden tot ten minste 1 oktober 2021. Het eiland treft momenteel voorbereidingen om evenementen met testen voor toegang toe te staan. Ook staat het eiland weer open voor cruisetoerisme.

Het aantal nieuwe evenals actieve SARS-CoV-2 infecties op Curaçao daalt verder, maar de toestand in het ziekenhuis blijft kritiek. Strengere maatregelen en het sluiten van scholen worden hierom overwogen. Vorige week kregen 153 mensen per 100.000 inwoners een positieve SARS-CoV-2-testuitslag, een daling ten opzichte

van een week eerder (204/100.000 op 25 augustus). De gemiddelde leeftijd van de nieuwe meldingen ligt onder de 40 jaar. Ook lijken meer vrouwen dan mannen een infectie op te lopen. Momenteel zijn er 34 personen opgenomen in het ziekenhuis, waarvan 16 op de IC. Van de 117 personen die tussen 22 juli en 30 augustus wegens COVID-19 zijn opgenomen waren er maar 4 volledig gevaccineerd. Twee gevaccineerde personen hadden onderliggende aandoeningen. Vorige week overleden op het eiland 3 personen aan of met COVID-19. Er zijn tot op heden geen sterfgevallen gemeld onder gevaccineerden. Het eiland heeft de reisbubbel tussen de CAS-BES eilanden tijdelijk opgeheven.

Op Sint Maarten lijkt de stijging in het aantal nieuwe infecties een plateau te hebben bereikt. Afgelopen week kregen 315 mensen per 100.000 inwoners een positieve SARS-CoV-2-testuitslag, een daling ten opzichte van een week eerder (380/100.000 op 25 augustus). Er zijn momenteel 16 COVID-gerelateerde ziekenhuisopnames,

waarvan 5 op de IC en 1 op de afdeling zwangeren/gynaecologie. Van de opgenomen patiënten zijn slechts 2 volledig gevaccineerd en van de 5 IC opnames is 1 geïntubeerd. Daarnaast zijn er 2 patiënten overgeplaatst naar Colombia en 1 in de VS. Er overleden in één week tijd 7 personen aan of met COVID-19. Eén sterfgeval betreft een patiënt in Colombia. De maatregelen worden vooralsnog niet verstrengd. De incidentie aan de Franse kant van het eiland is stabiel hoog (566/100.000 in week 33, 597/100.000 in week 32). In week 33 werden daar 26 nieuwe patiënten opgenomen.

Op 30 augustus is er op Saba 1 nieuwe SARS-CoV-2 infectie gemeld. Het betreft een volledig gevaccineerde reiziger uit een zeer hoog risico land die tijdens de quarantaineperiode positief testte. Op Sint Eustatius zijn afgelopen week geen nieuwe SARS-CoV-2 infecties gemeld. Per 23 augustus zijn er ook geen actieve infecties meer op het eiland.

error: Deze inhoud mag niet gekopieerd worden.