Curaçao na spoedberaad alsnog (en zonder voorbehoud) akkoord met COHO-wet

Den Haag – De Curaçaose regering heeft alsnog zonder enig voorbehoud ingestemd met het aangepaste wetsvoorstel Caribisch Orgaan Hervorming en Ontwikkeling (COHO). Daarvoor was wel een lange schorsing nodig van de Rijksministerraad en een spoedvergadering van het kabinet Pisas. Aruba en Sint Maarten gaven in eerste termijn al hun zegen aan het wetsontwerp.

Over de positie van Curaçao was aan de vooravond van de RMR volkomen onverwacht onduidelijkheid ontstaan doordat minister van Financiën Javier Silvania donderdag in een interview voor de Nederlandse radio verklaarde dat zijn regering bezwaren had tegen het wetsvoorstel omdat daarmee de autonomie zou worden ondermijnd. Enkele weken eerder had minister-president Gilmar Pisas het nog omarmd en dat hij gisteren opnieuw.

Een opgeluchte staatssecretaris Knops (BZK) erkende na afloop van de RMR dat de uitspraken van Silvania hem “onaangenaam hadden verrast” en dat die een “behoorlijke impact” hadden omdat “drie van de vier landen meenden een akkoord te hebben.” Het overleg werd geschorst om van Pisas persoonlijk te horen of zijn regering zich nu wel of niet aan de gemaakte afspraken wil houden. Na spoedoverleg met zijn ministers liet de premier aan Knops weten dat de Curaçaose regering zonder voorbehoud met de nieuwe versie instemt.

De in het wetsvoorstel aangebrachte wijzigingen zullen nu eerst voor spoedadvies aan de Raad van State van het Koninkrijk worden voorgelegd. Dat wordt binnen enkele weken verwacht waarna het wetsontwerp naar de parlementen van de vier landen wordt gestuurd. Die hebben, zo bevestigde Knops, het recht om zich er tegen uit te spreken. Maar dat betekent dan wel een streep door de Nederlandse liquiditeitssteun en geplande investeringen plus dat de reeds verstrekte leningen moeten worden terugbetaald.

Gevolmachtigde minister Carlson Manuel wilde geen vragen van de media beantwoorden. Hij verwees naar een persbericht dat de regering in Willemstad later op de dag zal uitsturen. Minister Silvania ontliep de wachtende verslaggevers door snel in de dienstauto te duiken en vragen te negeren.

error: Deze inhoud mag niet gekopieerd worden.