Verblijf Amerikaanse drugsbestrijders op Curaçao opnieuw met 5 jaar verlengd

Den Haag – Het verdrag tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Verenigde Staten op grond waarvan de Amerikanen gebruik mogen maken van de luchthavens van Curaçao en Aruba om vanuit de lucht drugsbestrijdingsoperaties uit te voeren is opnieuw met 5 jaar verlengd.

Het verdrag dateert van 2000 en is sindsdien elke 5 jaar verlengd. De huidige looptijd eindigt op 2 november. Minister Sigrid Kaag van Buitenlandse Zaken heeft de Tweede Kamer vandaag per brief op de hoogte gesteld van de verlenging. In de eerste jaren was er in politieke kringen op Curaçao nog enig verzet tegen de aanwezigheid van de zogeheten Forward Operating Location.

Verdrag

Verdrag inzake samenwerking tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Regering van de Verenigde Staten van Amerika betreffende de toegang tot en gebruik van faciliteiten in de Nederlandse Antillen en Aruba voor drugsbestrijding vanuit de lucht;

Oranjestad, 2 maart 2000

Voor een overzicht van de verdragsgegevens, zie verdragsnummers 009264 en 013754 in de Verdragenbank.

D. PARLEMENT

Het in nota’s vervatte verlengingsverdrag, opgenomen in rubriek H hieronder, behoeft ingevolge artikel 7, onderdeel e, van de Rijkswet goedkeuring en bekendmaking verdragen niet de goedkeuring van de Staten-Generaal.

G. INWERKINGTREDING

Het in de nota’s vervatte verlengingsverdrag, opgenomen in rubriek H hieronder, zal ingevolge de voorlaatste alinea van nota Nr. I en de laatste alinea van nota Nr. II op 2 november 2021 in werking treden.

Het Verdrag van 2 maart 2000, waarvan de geldigheid op 2 november 2021 zou aflopen, blijft ingevolge de voorlaatste alinea van nota Nr. I en de laatste alinea van nota Nr. II van het verlengingsverdrag van kracht tot 2 november 2026. Wat betreft het Koninkrijk der Nederlanden, geldt het verlengingsverdrag, evenals het Verdrag, voor Nederland (het Caribische deel), Aruba, Curaçao en Sint Maarten.

H. VERLENGING

Bij nota’s van respectievelijk 21 mei 2021 en 7 juni 2021 is een verdrag tot stand gekomen tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Verenigde Staten van Amerika waarin het Verdrag van 2 maart 2000, waarvan de geldigheid op 2 november 2021 zou aflopen, met een periode van vijf jaar wordt verlengd. De tekst van dit verlengingsverdrag luidt als volgt:

Nr. I

EMBASSY OF THE KINGDOM OF THE NETHERLANDS

Washington, D.C., May 21, 2021

The Embassy of the Kingdom of the Netherlands in Washington presents its compliments to the United States Department of State and has the honor to refer to the Agreement of Cooperation between the Kingdom of the Netherlands and the Government of the United States of America Concerning Access to and Use of Facilities in the Netherlands Antilles and Aruba for Aerial Counter-Narcotics Activities, signed at Oranjestad on 2 March 2000 (the Agreement), which will expire on 2 November 2021.

Article XXVI of the Agreement states that after an initial period of ten years, the Agreement ‘shall be renewable for additional periods of five years’. As the Agreement entered into force on 2 November 2001, the initial period of ten years ended on 2 November 2011. The Agreement was subsequently renewed twice. The first renewal, done by an Exchange of Notes on 15 February 2011, entered into force on 2 November 2011 and expired on 2 November 2016. The second renewal was done by an Exchange of Notes on 2 November 2016, on which date it also entered into force, and will expire on 2 November 2021.

Given the Kingdom’s wish to continue the Agreement, the Embassy, on behalf of the Kingdom of the Netherlands, has the honor to propose to renew the Agreement for an additional period of five years, through 2 November 2026. To that end, it proposes that this Note together with a reply from the Government of the United States of America shall constitute an Agreement between the Kingdom of the Netherlands and the United States of America renewing the Agreement, which shall enter into force on 2 November 2021.

The Embassy of the Kingdom of the Netherlands in Washington avails itself of this opportunity to renew to the United States Department of State the assurances of its highest consideration.

U.S. Department of State

2201 C street NW

Washington, DC 20520

Nr. II

DEPARTMENT OF STATE

Washington, June 7, 2021

The Department of State refers the Embassy of the Kingdom of the Netherlands to the Embassy’s diplomatic note dated May 21, 2021, concerning the proposal to renew for an additional period of five years the Agreement of Cooperation between the United States of America and the Kingdom of the Netherlands Concerning Access to and Use of Facilities in the Netherlands Antilles and Aruba for Aerial Counter-Narcotics Activities, signed at Oranjestad on March 2, 2000, which will expire on November 2, 2021. The Embassy’s Note states as follows:

(Zoals in Nr. I)

The Department confirms that the proposal contained in the Embassy’s note is acceptable to the Government of the United States of America, and that this reply, together with the Embassy’s note, shall constitute an Agreement between the United States of America and the Kingdom of the Netherlands, which shall enter into force on November 2, 2021, renewing the Agreement for an additional period of five years, through November 2, 2026.

Embassy of the Kingdom of the Netherlands

Washington

Uitgegeven de vierentwintigste juni 2021.

De Minister van Buitenlandse Zaken,

S.A.M. KAAG

error: Deze inhoud mag niet gekopieerd worden.