Aandacht voor orkanen in aanzet VVD en D66 tot regeerakkoord

Den Haag – Het woord ‘Caribisch’ komt één keer voor in de aanzet voor een regeerakkoord waaraan de VVD en D66 de afgelopen maanden hebben gewerkt en dat vandaag als bijlage bij het eindverslag van informateur Hamer naar de Tweede Kamer is gestuurd.

In het ‘Document op hoofdlijnen’ staat in onder het kopje ‘Onze belofte voor Nederland’ de volgende zinsnede: “De overstromingen in Limburg, toenemende orkanen in het Caribisch gebied en de bosbranden op verschillende plekken in de wereld laten zien hoe urgent en noodzakelijk de wereldwijde aanpak van klimaatverandering is.”

Daar blijft het wat betreft het Caribisch deel van het Koninkrijk bij. De informatiepoging van Hamer is mislukt omdat VVD en D66 het niet eens kunnen worden met welke mogelijke coalitiepartners ze in zee willen. Vermoedelijk wordt VVD-prominent Johan Remkes nu naar voren geschoven om te kijken of er een minderheidskabinet te smeden valt.

Als oud-minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties is hij goed bekend met de Caribische delen van het Koninkrijk. In 2010, toen hij Kamerlid was, stemde de VVD op zijn advies tegen de staatkundige hervorming.

error: Deze inhoud mag niet gekopieerd worden.