DCNA: Caribische Natuurorganisaties hebben meer steun nodig van Den Haag

Kralendijk- De voorzitter van de Dutch Caribbean Nature Alliance (DCNA) dr. Hellen van der Wal en DCNA Directeur Tadzio Bervoets hebben onlangs een werkbezoek aan Saba, St. Eustatius en Sint Maarten afgesloten. Dit was het eerste werkbezoek met fysieke aanwezigheid, sinds het begin van de COVID19 Pandemie, tussen de DCNA en het personeel en bestuursleden van de Saba Conservation Foundation, STENAPA St. Eustatius en de Sint Maarten Nature Foundation.

Gedurende het vijfdaagse bezoek hebben Van der Wal en Bervoets een bezoek gebracht aan de Directeuren van de respectievelijke organisaties en hun bestuursleden, aan Anthony Reed van het Directoraat voor Landbouw en Natuur en aan de waarnemend Rijkscommissaris Claudia Toet op St. Eustatius en aan Gouverneur Holiday en de vertegenwoordigers van zijn Kabinet op Sint Maarten.

De rode draad van de besprekingen was de behoefte aan bredere ondersteuning voor Natuurbescherming in het Caribische deel van Nederland, op Koninkrijksniveau. “Wat betreft onderwerpen als Klimaatwisseling, het nieuwe Beleidsplan Natuur en Milieu en andere Multi-eilandelijke overwegingen; staan we nog steeds te vragen om verhoogde ondersteuning op Niveau van het Rijk.

Er zijn nog steeds te veel vragen van de Overheden en de Conservering Organisaties op de eilanden over de financiële bijdragen voor bijvoorbeeld het nieuwe Beleidsplan Natuur en Milieu.  Daar komt nog bij, dat er nog weinig tot helemaal geen vermelding door het Koninkrijk gedaan wordt van het Caribisch deel van Nederland als het aankomt op de impacts van de Klimaatwisseling. Dit terwijl het Caribisch deel van Nederland het hoogste aandeel heeft van de biodiversiteit,” geeft de DCNA-directeur Tadzio Bervoets als commentaar.

De leden binnen het DCNA Netwerk hebben gevraagd om verhoogde ondersteuning voor Natuurbescherming op een lokaal, regionaal en Koninkrijk niveau, in het bijzonder als gekeken wordt naar de belangrijke rol die de natuur speelt in het herstel van de globale pandemie; “Vele van de internationale verdragen die op conservering en klimaatbeheersing focussen zijn zo gedaan, dat ze op het niveau van het Koninkrijk gaan, echter binnen het Koninkrijk bestaat er een te grote ongelijkheid bij de aandacht en het focus voor de eilanden die juist vaak strijd leveren om hun conserveringsdoelen te behalen. Terwijl de DCNA zeer zeker zich richt op het sluiten van dit gat, ligt het ook aan de respectievelijke Overheden op alle niveaus om te verzekeren dat conservatie activiteiten effectief opgenomen en uitgevoerd worden.

Natuur is van essentieel belang voor de capaciteit van alle eilanden om van de economische impacts van de pandemie te herstellen en dienen centraal te staan in de plannen om duurzaam herstel te verzekeren van zowel het Orkaanseizoen van 2017 en de heersende globale pandemie,” is de conclusie van Bervoets.

error: Deze inhoud mag niet gekopieerd worden.