Kamerleden gevraagd om steun verduurzamingsplan WEB Bonaire

Kralendijk – De Tweede Kamerdelegatie, die afgelopen week voor het Interparlementair Koninkrijksoverleg (IPKO) op Bonaire verbleef, heeft de aanwezigheid op het eiland aangegrepen om zich op de hoogte te stellen van de investeringsplannen van Water- en Energiebedrijf Bonaire (WEB).

Vanwege de groeiende vraag naar elektriciteit moet de productiecapaciteit worden uitgebreid. WEB wil de daarvoor benodigde investering benutten om het opwekken van elektriciteit te verduurzamen. Meer gebruik van wind- en zonne-energie zal bovendien leiden tot een forse verlaging van het elektriciteitstarief. Het voorstel van WEB is geheel in lijn met de wensen van de Tweede Kamer zoals deze zijn vastgelegd in verschillende moties.

Directieleden van WEB werden ontvangen door de kamerleden en de financieel-directeur van WEB Joanne Balentien-Nicastia lichtte de plannen toe. Deze zijn vorig jaar aan het ministerie van Economische Zaken en Klimaat voorgelegd, maar dat heeft nog altijd geen knoop doorgehakt over het subsidieverzoek. De tijd begint te dringen: als niet in oktober een besluit wordt genomen, moeten extra dieselgeneratoren worden ingezet waardoor WEB meerjarig afhankelijk zal blijven van dure, vervuilende olie.

De presentatie werd bijgewoond door gedeputeerde Nina den Heyer. Zij benadrukte dat het Bestuurscollege volledig achter het initiatief van WEB staat. WEB-directielid Balentien-Nicastia deed aan het slot van de bijeenkomst een beroep op de Kamerleden om erbij het kabinet op aan te dringen op korte termijn een positief besluit te nemen zodat de leveringszekerheid kan worden gegarandeerd, de tarieven stapsgewijs kunnen dalen en het productieproces kan worden verduurzaamd.

error: Deze inhoud mag niet gekopieerd worden.