Aandacht voor Caribische natuur op World Conservation Congress in Marseille

Marseille – Op het World Conservation Congress dat de internationale unie voor natuurbescherming IUCN van 3 tot 11 september in Marseille houdt, wordt tijdens meerdere sessies aandacht besteed aan de natuur in het Caribisch gebied. Eén sessie is geheel gewijd aan het Caribisch deel van het Koninkrijk met onder meer gezaghebber Edison Rijna (Bonaire) als spreker.

Eens in de vier jaar komen op initiatief van de IUCN politiek leiders, beleidsmakers, wetenschappers, ondernemers en natuurbeschermers uit de hele wereld bijeen om met elkaar te spreken over het belang van het natuurlijk milieu voor de leefbaarheid op aarde. Als onderdeel van het congres organiseert het Nederlandse IUCN-comité

in samenwerking met de Dutch Caribbean Nature Alliance (DCNA) en de Bonairiaanse natuurorganisatie Stinapa een symposium over de natuurbescherming in Caribisch Nederland. De uitnodiging om er te spreken biedt Rijna een unieke gelegenheid om het Blue Destination-concept op een internationaal podium te presenteren en contacten te leggen met partijen die Bonaire bij de realisatie ervan kunnen ondersteunen.

Door o.a. de bevolkingsgroei en economische ontwikkeling staat de natuur wereldwijd onder druk. Om de bedreigingen het hoofd te bieden is het zogeheten ’30×30 initiatief’ genomen met de bedoeling in 2030 tenminste 30% van alle ecosystemen op land en onder water wettelijke bescherming te bieden tegen verdere aantasting. Bonaire voldoet met het Nationaal Park Washington-Slagbaai en het Marinepark reeds in ruime mate aan die 30%, maar dat is voor het Bestuurscollege en Stinapa geen reden om achter over te leunen: ook de natuur op Bonaire heeft te lijden van vervuiling en klimaatverandering.

Het symposium over het natuurbehoud in de Dutch Caribbean op 6 september van 18.00 tot 20.00 uur is via een livestream te volgen.

error: Deze inhoud mag niet gekopieerd worden.