Opnieuw Kamervragen over vliegverbindingen Caribisch Nederland

Den Haag – De Tweede Kamerleden Jorien Wuite en Kiki Hagen (beiden D66) doen een nieuwe poging om minister Cora van Nieuwenhuizen (IenW) een visie te ontfutselen op het betaalbaar en betrouwbaar maken van vliegverbindingen in Caribisch Nederland.

Naar aanleiding van het artikel ‘Rapport over Caribische luchtvaart al twee jaar in onderste la ministerie I&W’ van Koninkrijk.nu hebben zij vandaag schriftelijke vragen gesteld aan de bewindsvrouw. Die zit al jaren op een stapel studies, analyses, rapporten en adviezen om de connectiviteit tussen de eilanden onderling en met de regio op orde te brengen, maar lijkt geen aanvechting te hebben in actie te komen.

De vragen van Wuite en Hage

  1. Bent u bekend met het artikel ‘Rapport over Caribische luchtvaart al twee jaar in onderste la ministerie I&W’

  2. Bent u het eens met de vragenstellers dat een goede connectiviteit van Caribisch Nederland van groot publiek belang is?

  3. Hoe beoordeelt u de conclusie van de commissie Hartman dat er op een aantal routes binnen Caribisch Nederland sprake is van zogenaamde ‘dunne routes’, waarbij commerciële luchtvaartmaatschappijen niet altijd voldoende connectiviteit kunnen garanderen?

  4. In hoeverre bent u van mening dat de Nederlandse overheid een rol heeft om de connectiviteit op peil te houden als marktpartijen hier niet in slagen?

  5. Kunt u nader uiteenzetten wat er is gedaan met de aanbevelingen uit het rapport van de commissie Hartman?

  6. Kunt u een laatste stand-van-zaken delen over het ingediende steunverzoek van Winair? 

  7. Kunt u delen wanneer u precies verwacht de evaluatie van de staatsdeelneming in Winair in het licht van het bredere connectiviteitsvraagstuk te hebben afgerond? Kunt u toezeggen deze evaluatie in elk geval af te ronden voordat eventuele nieuwe steun zal worden besproken?

  8. Kunt u een laatste stand-van-zaken delen over de voortgang op het aanbestedingstraject voor de veerdienst?

  9. Welke andere alternatieven overweegt u om de connectiviteit op peil te houden en/of te verbeteren, bijvoorbeeld door de inzet van andere luchtvaartmaatschappijen zoals EZ Air en SMX Airways?

error: Deze inhoud mag niet gekopieerd worden.