Kamerleden geconfronteerd met slechte huisvesting bibliotheek Bonaire

Kralendijk – Een delegatie van Tweede en Eerste Kamerleden heeft een bezoek gebracht aan de bibliotheek op Bonaire. Daar vroeg gedeputeerde Nina den Heyer aandacht voor de slechte huisvesting van de bibliotheek, in het koelcompartiment van een voormalige supermarkt dat zelfs met een ingrijpende verbouwing niet aan de wettelijke eisen zal voldoen.

De ondersteuning vanuit Europees Nederland beperkt zich tot nu toe tot het sturen van daar afgeschreven boeken. “De intenties zijn goed, maar het drukt ons weer eens pijnlijk op het feit dat we niet gelijkwaardig zijn. Als iets voor Europees Nederland is afgeschreven, is het natuurlijk ook voor Caribisch Nederland niet geschikt meer”, aldus Den Heyer die zich al jaren inzet voor de bibliotheek.

Eerder deze zomer – op 2 juni – hebben de Kamerleden Jorien Wuite (D66) en Attje Kuiken (PvdA) er schriftelijke vragen over gesteld aan minister Ingrid van Engelshoven (OCW). Op 12 juli zegde zij toe de vragen in augustus te beantwoorden. Daarvoor heeft zij nog enkele dagen.

De vooralsnog onbeantwoorde vragen van Wuite en Kuiken:

Vraag 1) Bent u op de hoogte van het feit dat de openbare bibliotheek op Bonaire niet voldoet aan de Wet stelsel openbare bibliotheekvoorzieningen (Wsob)? Zo ja, hoe duidt u dit feit? Zo nee, zult u zich hierover laten informeren?

Vraag 2) Hoe kijkt u naar het initiatief van publieke en private actoren om de dienstverlening van de openbare bibliotheek op Bonaire te verbeteren en in adequate huisvesting te voorzien? Bent u bereid om hieraan bij te dragen en dit initiatief te ondersteunen? Zo nee, waarom niet?

Vraag 3) Bent u op de hoogte van de mogelijkheid om op korte termijn waardevol cultureel erfgoed te behouden en te bestemmen als bibliotheek? Zo ja, wat vindt u van deze mogelijkheid? Zo nee, zult u zich hierover laten informeren?

Vraag 4) Bent u bereid om de herbestemming van bibliotheken in bestaand cultureel erfgoed mogelijk te maken en te ondersteunen? Zo nee, waarom niet?

Vraag 5) Deelt u de mening dat u (mede-) verantwoordelijkheid heeft om de openbare bibliotheek op Bonaire te ondersteunen? Zo nee, waarom niet?

Vraag 6) Kunt u en bent u bereid maatwerk te leveren voor het realiseren van deze vitale bibliotheekfunctie met het oog op de economische en sociale omstandigheden, de grote afstand tot het Europese Nederland, hun insulaire karakter, kleine oppervlakte en bevolkingsomvang?

error: Deze inhoud mag niet gekopieerd worden.