Ministerie EZK staat tariefsverlaging elektriciteit op Bonaire in de weg

Kralendijk – Gedeputeerde Nina den Heyer maakt zich zorgen over het uitblijven van een besluit van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat over een door het Water- en Energiebedrijf Bonaire ingediend investeringsvoorstel. De plannen van WEB zullen leiden tot lagere elektriciteitstarieven voor burgers en bedrijven.

“Het voorstel is in 2019 aan het ministerie voorgelegd. We zijn twee jaar verder en er is nog steeds geen besluit genomen. Intussen zijn de tarieven als gevolg van de gestegen olieprijzen fors verhoogd. Dat was niet nodig geweest als er niet eindeloos over het WEB-voorstel was overlegd. Ik ben zeer teleurgesteld in het kabinet dat het initiatief van WEB nog altijd niet is gehonoreerd, met alle negatieve gevolgen voor de Bonairiaanse gemeenschap van dien.”

Kabinetsbeleid

Den Heyer benadrukt dat het plan van WEB geheel in lijn is met het kabinetsbeleid: “De regering heeft beloofd te werken aan de verlaging van de kosten van levensonderhoud, maar wil in het kader van de klimaatdiscussie ook dat de energieproductie wordt verduurzaamd. De Tweede Kamer heeft daarvoor zelfs een motie aangenomen waarin staat dat het kabinet er de benodigde middelen beschikbaar voor moet stellen. Toch gebeurt er niks. Zo komen er weer meer mensen onder de armoedegrens.”

Het elektriciteitstarief op Bonaire is door de stijging van de olieprijzen sinds januari 2020 met 25% opgelopen. Dit is geheel toe te schrijven aan de (internationale) brandstofproblematiek, anders had WEB een (lichte) daling van het tarief kunnen doorvoeren. Aangezien er vanwege de toenemende vraag steeds meer – en steeds duurdere – olie moet worden geïmporteerd, zal de tariefstijging doorzetten.

50% goedkoper

Uitvoering van het investeringsplan van WEB leidt ten opzichte van het huidige tarief tot een stapsgewijze daling met wel 50% in 2030. Indien niet uiterlijk in oktober een akkoord met het ministerie wordt bereikt moet WEB noodgedwongen investeren in fossiele brandstof hetgeen juist een negatief effect zal hebben op het tarief.

Gisteren werd duidelijk dat het aan EZK voorgelegde plan ertoe leidt dat het aandeel groene energie (zon en wind) in de totale elektriciteitsproductie zal toenemen van nu 25% naar 80% over twee jaar.  

error: Deze inhoud mag niet gekopieerd worden.