“Laat EZ Air een lijndienst beginnen tussen Sint Eustatius en Bonaire”

Sint Eustatius – Vergeet de ferryverbinding en Winair en vraag EZ Air om een lijndienst tussen Sint Eustatius en Bonaire op te zetten. Dat is de boodschap die inwoner van Sint Eustatius Jan Meijer naar de Tweede Kamercommissie voor Infrastructuur en Waterstaat heeft gestuurd:

Geachte voorzitter en leden van de Commissie Infrastructuur en Waterstaat,

Met belangstelling nam ik kennis van navolgende berichten:

• 28 juli, BES-Reporter: EZ Air is een vliegtuig rijker met 34 zitplaatsen; een tweede vliegtuig zal spoedig volgen.

• 30 juli, BES-Reporter: Met dit vliegtuig wordt een demo-vlucht naar Sint Eustatius uitgevoerd waar het vliegtuig enthousiast wordt begroet door beide regeringscommissarissen; een vlucht

Bonaire-Sint Eustatius neemt slechts ca. 2 uur in beslag;

• 17 augustus, DossierKoninkrijksrelaties: Met een alleszeggende titel – “Nederland overweegt belang in Winair op te geven” – rapporteert DossierKoninkrijksrelaties over een mogelijke koerswijziging in het Nederlands beleid ten aanzien van Winair.

Hoewel ik de BES-reporter van 30 juli een foto zie met daarop enthousiaste regeringscommissarissen is het mij verder onbekend in hoeverre zij zich werkelijk inspannen voor een verbeterde connectiviteit. Op het eiland verneem ik hier helemaal niets over, ondanks een met vier tegen één aangenomen

motie in de eilandsraad van 4 februari jl.  gericht op een verbeterde luchtverbinding met de omringende eilanden (met name Bonaire) tegen redelijke tarifering (als ware het openbaar vervoer).

En dan is er de maatschappij EZ Air, nota bene een maatschappij van BES-origine (namelijk Bonaire), die met een daartoe geschikt toestel – mede gefinancierd met fondsen van het “lokale” pensioenfonds PCN – in staat lijkt een verbinding tussen de bovenwindse en benedenwindse eilanden op te zetten (en – naar ik hoop – voor betaalbaar transport tussen de BES-eilanden onderling te kunnen zorgen).

Mijn advies (via u gericht aan de minister) zou dan ook zijn: bevrijd u zich van de belastende verplichting Winair in het zadel te houden en zie af van het Nederlands belang in Winair. Laat daarentegen de markt haar werk doen en betrek EZ Air (in samenwerking met SXM Airways) nadrukkelijk in dit plaatje. Het kan haast niet anders dan dat u – met mij – van mening bent dat EZ Air hier een goede dienstverlening kan opzetten (waarbij ik aanteken dat specifiek voor Saba geldt dat

SXM Airways in aanvulling op EZ Air deze dienstverlening completeert).

Ik rond af met twee slotopmerkingen:

1. deze ontwikkeling zou ertoe bijdragen dat Sint Eustatius en Saba meer onafhankelijk worden van Sint Maarten, hetgeen mij voorkomt als een gunstige ontwikkeling;

2. hoewel ik van de feitelijke ontwikkelingen niet op de hoogte ben, sluit ik niet uit dat zich geen partij heeft gemeld om de ferrydienst te verzorgen; mijn visie daarbij: vergeet de ferrydienst en zet in op een verbeterde luchtverbinding.

Met vriendelijke groet,

Ir. J.H.T. (Jan) Meijer MBA

error: Deze inhoud mag niet gekopieerd worden.