Den Haag talmt: Energieproductie op Bonaire steeds minder duurzaam

Kralendijk – Het aandeel duurzaam opgewekte elektriciteit op Bonaire is de afgelopen jaren gedaald van 33% naar ongeveer 25%. Dit is het directe gevolg van de toegenomen vraag naar elektriciteit door de aanhoudende groei van de bevolking, het toerisme en de bedrijvigheid op het eiland en getalm van staatssecretaris Mona Keijzer van Economische Zaken en Klimaat.

Het teruglopend aandeel groene energie staat haaks op het Blue Destination-concept dat van Bonaire de eerste circulaire samenleving ter wereld moet maken, maar is ook in strijd met het beleid van het Kabinet Rutte dat zich verbonden heeft aan het Klimaatakkoord van Parijs.

Noodzaak

“Als Water- en Energiebedrijf Bonaire willen wij uiteraard ons steentje bijdragen aan de ambities van zowel het lokale bestuur als de rijksoverheid om te verduurzamen. Het onlangs gepubliceerde IPCC-rapport over de klimaatverandering onderstreept nog eens de noodzaak daarvan. Zonder ingrijpen zal de zeespiegel verder stijgen en moeten volgende generaties op Bonaire vrezen voor natte voeten”,  aldus CEO Alfredo Koolman.

“Aan ons zal het niet liggen: wij hebben na een lang evaluatieproces met diverse stakeholders al in 2020 met steun van het Bestuurscollege een voorstel aan het ministerie van Economische Zaken en Klimaat voorgelegd om de productie van elektriciteit verder te vergroenen naar 80% door het aantal windmolens uit te breiden en een zonnepark aan te leggen. Het plan is door iedereen in Den Haag omarmd, maar helaas is besluitvorming ondanks intensief ambtelijk overleg tot nu toe uitgebleven.”

Financiering

Voor het realiseren van het voorstel is WEB op zoek naar een zo gunstig mogelijke financiering. Het gaat om een subsidie van zo’n 32 miljoen dollar. De Tweede Kamer heeft de regering eerder dit jaar in verschillende moties opgeroepen stappen te zetten om de energieproductie in Caribisch Nederland klimaatneutraal te maken en daarvoor middelen beschikbaar te stellen.

CFO Joanne Balentien-Nicastia: “Ons voorstel voorziet daarin en vermindert de afhankelijkheid van fossiele brandstof, wat in de afgelopen jaren de belangrijkste impact heeft gehad op de tarieven. Dit project zal met de gevraagde steun een positief effect hebben op de tarieven en het klimaat Toch wachten wij al ruim een jaar op een positief bericht vanuit het ministerie.”

Twee jaar

“Ondanks corona groeit de bevolking van Bonaire door en zie je dat ook het toerisme weer in de lift zit. We naderen nieuwe investeringsmomenten om aan de vraag te kunnen blijven voldoen. Bij het uitblijven van een beslissing in komende maanden dreigt het aandeel duurzaam opgewekte elektriciteit steeds verder af te zakken en blijven we ook de komende decennia afhankelijk van dure en vervuilende olie”, aldus Balentien.

Uitvoering van het WEB-plan – dat is doorgerekend door onafhankelijke experts – betekent dat 80% van de te leveren elektriciteit afkomstig is van wind en zon.

error: Deze inhoud mag niet gekopieerd worden.