Saba aan de goede kant van de streep

Den Haag – Het openbaar lichaam Saba heeft over het eerste half jaar een positief resultaat van 500.000 dollar gerealiseerd. Dat is in lijn met de begroting die uitgaat van een evenwicht tussen inkomsten en uitgaven.

Het College financieel toezicht wijst gezaghebber Jonathan Johnson erop dat niet alle overheidsentiteiten hun jaarrekening tijdig hebben ingediend.

Lees hier de brief van het Cft

error: Deze inhoud mag niet gekopieerd worden.