Cft jaagt Bestuurscollege Bonaire op tientallen miljoenen uit te geven

Den Haag – Het Bestuurscollege van Bonaire moet beter zijn best doen het beschikbare budget ten goede te laten komen van voorzieningen voor de inwoners.

In een brief aan gezaghebber Rijna wijst het College financieel toezicht erop dat 32,2 miljoen dollar op de plank ligt om te worden besteed aan nuttige projecten. In plaats daarvan is de eilandelijke spaarpot in de eerste 6 maanden van dit jaar weer 6,5 miljoen vetter geworden. Het Cft herinnert het BC aan de belofte een bestedingsplan te maken.

Het college stelt voor de zoveelste keer vast dat de verbetering van het financieel te traag verloopt. Op sommige terreinen is eerder sprake van achteruitgang. Waar er tot voorgaande jaren nog wel enkele overheidsentiteiten op tijd hun jaarrekening klaar hadden, is de FCB de enige die dat over 2020 is gelukt.

Ook aan de meeste door de accountant aangedragen verbeterpunten is geen uitvoering gegeven. Het Cft heeft inmiddels de hoop laten varen dat het Bonaire lukt voor de jaarrekening 2021 een goedkeurende verklaring te verkrijgen. Dat was een van de harde afspraken in het Bestuursakkoord.

Een ander pijnpunt is de vaststelling van de kadernota Grondbeleid die al geruime tijd op besluitvorming door de Eilandsraad wacht. De afgesproken deadlines van 31 december en 30 april zijn verstreken en daarom komt het Cft met een nieuwe: “Het Cft vraagt u dringend om stappen te maken in het formaliseren van het grondbeleid en voor 1 september a.s. dit af te ronden. Indien dit niet het geval is, is het Cft genoodzaakt om de staatssecretaris van BZK daarover te informeren.”

Lees hier de gehele brief van het Cft

error: Deze inhoud mag niet gekopieerd worden.