Sint Maarten

Budgetrecht Staten Sint Maarten onvoldoende gerespecteerd

Den Haag – De regering van Sint Maarten heeft het budgetrecht van de Staten “onvoldoende gerespecteerd”, aldus het College financieel toezicht. Het kabinet-Jacobs wordt verweten uitvoering te hebben gegeven aan een gewijzigde begroting zonder dat het parlement deze had vastgesteld. Er zijn daardoor maatregelen genomen en uitgaven gedaan zonder de formele instemming van de Staten.

Het gaat om een begrotingswijziging die betrekking heeft op 2020, maar pas op 9 juli van dit jaar aan het Cft is voorgelegd. inmiddels is deze achterhaald door de realiteit. Het verwachte tekort van 233 miljoen gulden is in werkelijkheid uitgekomen op 197 miljoen.

“Het Cft acht het niet van toegevoegde waarde om de begrotingswijziging inhoudelijk te toetsen” en voegt daar aan toe dat “het financieel beheer op een hoger niveau gebracht dient te worden” om de kloof tussen begroting en realisatie kleiner te maken.

Kijkend naar de toekomst stelt het Cft dat het van belang is dat “Sint Maarten vaart zet achter het doorvoeren van passende inkomsten verhogende en kostenbesparende maatregelen, zodat het land uiteindelijk kan terugkeren naar structurele overschotten. Hervormingen van het sociale stelsel en de belastingen en beheersing van de uitgaven zijn hierbij cruciaal.”

error: Deze inhoud mag niet gekopieerd worden.