Saba koploper in vaccineren

Den Haag – Van de totale bevolking is op Curaçao, Aruba en Sint Maarten respectievelijk 51%, 53% en 35% volledig gevaccineerd. Op Bonaire, Sint Eustatius en Saba is 58%, 41% en 75% van de totale bevolking volledig gevaccineerd. Dat meldt minister Hugo de Jonge (VWS) in een voortgangsbrief aan de Tweede Kamer. Met het oog op de deltavariant schat het RIVM dat 75 tot 85% van de totale bevolking op de eilanden volledig gevaccineerd moet zijn om groepsimmuniteit te behalen.

Sinds de vaccinatieprogramma’s in het Caribisch deel van het Koninkrijk in februari van start zijn gegaan, zijn er bijna 400.000 vaccins toegediend aan de inwoners van de eilanden. In de CAS-landen en op de BES-eilanden worden momenteel alle inwoners van 12 jaar en ouder gevaccineerd. Inmiddels heeft op Curaçao, Aruba en Sint Maarten respectievelijk 65%, 67% en 44% van de 12-plussers minimaal één prik ontvangen. Op Bonaire, Sint Eustatius en Saba is dat 78%, 51% en 87%.

Uit de brief van De Jonge:

Caribisch deel van het Koninkrijk

De laatste gegevens van 9 augustus 2021 van het Caribisch deel van het Koninkrijk laten het volgende besmettingsbeeld zien:

 BonaireSt. EustatiusSabaCuraçaoArubaSint Maarten
Aantal actieve COVID-patiënten (cumulatief)12 (1.707)3 (23)0 (8)635 (14.396)1053 (12.929)308 (3.128)
Aantal actuele ziekenhuisopnamen verpleegafdeling (op de IC)0 (0)0025 (13)39 (7)12 (6)
Aantal patiënten overleden170013211539
Percentage totale bevolking volledig gevaccineerd58% (04/08)41% (26/07)75% (26/07)51% (02/08)53% (02/08)35% (02/08)

Tabel 5. Aantal besmettingen Caribisch deel van het Koninkrijk per 9 augustus 2021

Het aantal besmettingen en ziekenhuisopnames op Aruba, Curaçao en Sint Maarten is de afgelopen periode toegenomen en stijgen nog steeds. Ook het aantal ziekenhuisopnames stijgen. Het gaat hierbij voornamelijk om niet (volledig) gevaccineerde mensen die opgenomen worden in het ziekenhuis. Vanwege de forse stijging in het aantal besmettingen heeft Aruba de maatregelen per 7 juli jl. aangescherpt, waarbij onder andere weer beperkte openingstijden gelden en het gebruik van mondkapjes wederom verplicht is in binnenruimtes. Ook Sint Maarten heeft sinds 8 augustus jl. de maatregelen aangescherpt, waarbij een avondklok is ingesteld. Op Curaçao zijn op 12 augustus jl. de maatregelen aangescherpt. Hierbij is onder meer een avondklok ingesteld en een beperking op de groepsgrootte.

Vorige week zijn op Sint Eustatius twee casussen van COVID-19 vastgesteld. Er wordt momenteel bron- en contactonderzoek uitgevoerd en alle contacten zijn in quarantaine gegaan. Er vindt goed overleg plaats tussen de GGD en autoriteiten op Sint Eustatius en het RIVM en VWS. Per 2 augustus is een versoepeling van het inreisbeleid doorgevoerd, waardoor reizigers uit alle gebieden nu – met passende inreismaatregelen – welkom zijn. Ook op Saba is bij één persoon COVID-19 vastgesteld. Dit betrof een positieve testuitslag aan het einde van een quarantaine na een reisverleden naar Europees Nederland. Op Bonaire is het aantal besmettingen stabiel laag.

Vaccinatiecampagne

Sinds de vaccinatieprogramma’s in het Caribisch deel van het Koninkrijk in februari jl. van start zijn gegaan, zijn er bijna 400.000 vaccins toegediend aan de inwoners van de eilanden. Op de CAS-landen en de BES-eilanden worden momenteel alle inwoners van 12 jaar en ouder gevaccineerd. Inmiddels heeft op Curaçao, Aruba en Sint Maarten respectievelijk 65%, 67% en 44% van de 12-plussers minimaal één prik ontvangen. Op Bonaire, Sint Eustatius en Saba is dat 78%, 51% en 87%. Van de totale bevolking is op Curaçao, Aruba en Sint Maarten respectievelijk 51%, 53% en 35% volledig gevaccineerd. Op Bonaire, Sint Eustatius en Saba is 58%, 41% en 75% van de totale bevolking volledig gevaccineerd.

Met het oog op de deltavariant schat het RIVM dat 75 tot 85% van de totale bevolking op de eilanden volledig gevaccineerd moet zijn om groepsimmuniteit te behalen. Uit overleggen tussen de vaccinatieteams op de eilanden, het RIVM en VWS is gebleken dat de teams behoefte hebben aan meer informatie over wat vaccintwijfelaars en -weigeraars ervan weerhoudt zich te laten vaccineren. VWS heeft daarom in samenspraak met de gezondheidsautoriteiten op Curaçao, Aruba, Sint Maarten, Bonaire en Sint Eustatius een onderzoeksteam samengesteld dat op 9 augustus jl. van start is gegaan op Curaçao. Eind augustus zal het onderzoeksteam beleids- en communicatieadviezen presenteren aan de CAS-landen, Bonaire en Sint Eustatius om de vaccinatiebereidheid in het Caribisch deel van het Koninkrijk te verhogen.

De inwoners van Bonaire, Sint-Eustatius en Saba (Caribisch Nederland) kunnen papieren vaccinatiebewijzen ophalen bij de lokale GGD’en, die door middel van het webportaal vaccinatie-DCC’s kunnen genereren. De lokale GGD’en in Caribisch Nederland kunnen via het webportaal handmatig test- en herstel-DCC’s uitgeven. Op het vaccinatiebewijs staat een QR-code, die in de CoronaCheck-app kan worden gescand.

In de maatregelenbrief COVID-19 van 6 juli jl. heb ik gemeld dat Curaçao, Aruba en Sint Maarten (CAS-landen) zich aan zullen sluiten bij het Europese DCC onder de vlag van het Koninkrijk. De CAS-landen kunnen vanaf deze week eigen vaccinatie-DCC’s genereren en uitgeven die voldoen aan de Europese eisen. VWS heeft daarvoor technische ondersteuning geleverd. De landen werken nog aan de automatische uitgifte van test- en herstel-DCC’s via laboratoria. Vanuit technisch oogpunt kunnen de landen al wel test- en herstel-DCC’s afgeven die voldoen aan de Europese eisen. Er zijn bilaterale intentieovereenkomsten (MoU’s) getekend tussen Nederland en de CAS-landen inzake de uitgifte van de Europese DCC’s. De CAS-landen hebben aangegeven hun inwoners op korte termijn te informeren over hoe zij een vaccinatie-DCC kunnen aanvragen. 

error: Deze inhoud mag niet gekopieerd worden.