COLUMN – Formatie met vakantie

De formatie in Nederland heeft de afgelopen tijd kennelijk ergens op een strandbedje in een zonnig oord liggen luieren, want er zat geen millimeter beweging in. Sinds de Kamerverkiezingen zijn er alweer 5 maanden verstreken en al die tijd moeten we die goedkope smoesjes van bewindspersonen aanhoren dat ze niks kunnen (lees: willen) doen aan bijvoorbeeld de ten hemel schreiende armoede in Caribisch Nederland omdat ze demissionair zijn. Niet dat ze het voor de val van Rutte III zo veel beter deden. Inwoners van Caribisch Nederland en iedereen daarbuiten die Bonaire, Sint Eustatius en Saba een warm hart toedraagt, hopen dan ook dat er heel snel een nieuw kabinet aantreedt dat richting de overzeese landgenoten minder gierig, betweterig, discriminerend, onverschillig, hardvochtig en bot is. Om het formatieproces een duwtje te geven heeft Kadushi als onbezoldigd vrijwilliger ten behoeve van het regeerakkoord alvast een copypaste hoofdstuk over Caribisch Nederland geschreven:

Caribisch Nederland doet mee

De bijzondere gemeenten Bonaire, Sint Eustatius en Saba maken volwaardig deel uit van het Nederlandse staatsbestel. Niettemin blijft het voorzieningenniveau op een aantal terreinen achter bij Europees Nederland en leven veel inwoners (tot ver) onder de armoedegrens. Het kabinet geeft prioriteit aan het realiseren van een gelijkwaardig voorzieningenniveau, armoedebestrijding en verduurzaming. Speerpunten zijn:

* Van toepassing verklaren en implementeren van alle gelijke behandelingswetten

* Borging van goed (integer) bestuur en versterking van de lokale uitvoeringscapaciteit

* Het zo snel mogelijk doch uiterlijk in 2023 realiseren van een reëel bestaansminimum door verhoging van het minimumloon/uitkeringen en verlaging van de kosten van levensonderhoud

* De invoering van een vorm van ww

* Professionalisering jeugd- en ouderenzorg inclusief huisvesting/opvang

* Uitbreiding aanbod her/bij/omscholingsprogramma’s/levenlanglerenconcept/volwassenen- en tweedekansonderwijs

* Bibliotheken worden kenniscentra

* Versterking en verbreding lokale economie (o.a. landbouw/veelteelt/visserij, ecotoerisme, ontwikkelen van duurzame exportproducten etc.)

* Oprichting BES-bank om betalingsverkeer tussen Europees en Caribisch Nederland te vereenvoudigen en betaalbaar te maken

* Inhaalslag infrastructuur (met name de wegen, maar bijvoorbeeld ook huisvesting onderwijs, zorg, sport en buurtfaciliteiten alsmede digitalisering)

* Gratis openbaar vervoer

* Betaalbaar/betrouwbare intereilandelijke lucht/ferryverbindingen 

* Bescherming natuur inclusief koraal, o.a. door zuivering van al het afvalwater

* Maximale verduurzaming van de energieproductie

* Actieve bevordering elektrisch vervoer (over land en water en door de lucht)

* Ontwikkeling living lab voor op verduurzaming gerichte innovaties

* Digitalisering van dienstverlening overheid

* Taken en bevoegdheden gezaghebbers in lijn brengen met burgemeesters

* Vestigingsbeleid om bevolkingsgroei te reguleren

* De Vrije Uitkering wordt afgestemd op de reële uitvoeringskosten van de eilandelijke taken

* BZK wordt namens alle ministeries portefeuillehouder. BZK bepaalt in samenspraak met de eilandbesturen de prioritering. Voor de financiering wordt een fonds gecreëerd waarvan BZK beheerder is. Voor beleidsvorming wordt waar nodig een beroep gedaan op de specifieke deskundigheid binnen collega-ministeries. Voor besluitvorming hebben de openbare lichamen alleen met BZK te maken. Voor het toezicht op de uitvoering wordt een tijdelijke projectorganisatie ingericht die zorgdraagt voor samenhang en voortgang en kan worden opgeheven zodra de voorzieningen een basisniveau hebben bereikt.

Kadushi is het buitenbeentje van DossierKoninkrijksrelaties.nl: een stekelige rubriek die soms wel eens ‘au’ kan doen.

error: Deze inhoud mag niet gekopieerd worden.