Rechter: Geen reden voor hertelling stemmen verkiezingen op Aruba

Oranjestad – Alsof de verkiezingsuitslag voor de AVP al niet pijnlijk genoeg was, heeft de oppositiepartij ook nog eens voor de tweede keer bakzeil gehaald bij de rechter. Die heeft de eis om hertelling van ongeldig verklaarde stemmen afgewezen. Daarmee is de zetelverdeling tussen aartsrivalen MEP (9) en AVP (7) definitief.

De AVP suggereerde al voor de verkiezingen dat deze niet eerlijk zouden verlopen vanwege het plan de stemmen digitaal te tellen, een idee waarvan overigens later is afgezien. Na het tellen van de stemmen beweerde de partij dat er ten onrechte op de AVP uitgebrachte stemmen ongeldig waren verklaard. De Electorale Raad wees een verzoek om hertelling af.

De AVP-prominenten De Meza, Dowers en Wyat-Rass spanden daarom een kort geding aan. In een spoedprocedure probeerden zij de (in de kieswet voorgeschreven) vernietiging te voorkomen met het oog op de geëiste hertelling. In zijn vonnis van donderdag stelt de rechter dat de eisers geen aanwijzingen hebben overlegd die op onregelmatigheden duiden. De foto’s die zij wilden tonen, werden niet als ‘bewijsmateriaal’ toegelaten aangezien het maken van foto’s in stemlokalen verboden is.

De AVP kwam 53 stemmen tekort om voor een tweede restzetel in aanmerking te komen en viel daardoor terug van 9 zetels in 2017 naar 7 nu. In de ogen van de rechter is het aantal van 890 ongeldige stemmen (1,5%) geen reden om te twijfelen aan de juistheid van de uitslag. De forma

error: Deze inhoud mag niet gekopieerd worden.