Sint Maarten

48 miljoen net op tijd onderweg naar Sint Maarten

Den Haag – Met de bodem van de landskas in zicht kan Sint Maarten erop rekenen dat vanuit Den Haag binnenkort 48 miljoen gulden aan liquiditeitssteun wordt overgemaakt.

De Rijksministerraad besloot op 22 juni de uitbetaling van de zesde tranche coronaleningen op te schorten omdat de regering in Philipsburg nog niet aan alle voorwaarden had voldaan. Staatssecretaris Knops van BZK laat de Tweede Kamer vandaag per brief weten dat dit inmiddels “in voldoende” is gebeurd.

Zonder bijdragen van Nederland had Sint Maarten naar alle waarschijnlijkheid in de loop van deze maand niet meer aan lopende verplichtingen, zoals salarisbetalingen, uitgaven aan sociale zekerheid en renteverplichtingen op uitstaande leningen, kunnen voldoen, aldus Knops. Op Curaçao is dat aan de orde: minister van Financiën Silvania heeft vorige week gemeld dat de overheid deze maand niet alle binnengekomen rekeningen kan betalen.

Brief van Knops aan Kamer

Sinds begin 2020 ontvangt Sint Maarten, net als Aruba en Curaçao, liquiditeitssteun om de gevolgen van de COVID-19 pandemie op te vangen. Op 22 juni 2021 heb ik uw Kamer geïnformeerd over de besluitvorming in de Rijksministerraad van 18 juni 2021 over de liquiditeitssteun voor het derde kwartaal van 2021. De Rijksministerraad heeft toen besloten Sint Maarten ANG 48 miljoen liquiditeitssteun toe te kennen, op het moment dat Sint Maarten aan de voorwaarden voor de zesde tranche liquiditeitssteun voldoet.

Om de verstrekking van de liquiditeitssteunlening zo spoedig mogelijk na het voldoen aan de voorwaarden, en conform de Comptabiliteitswet 2016, te kunnen laten plaatsvinden heeft de Rijksministerraad mij gemachtigd om in overleg met de minister-president en de minister van Financiën te beoordelen of aan deze voorwaarden is voldaan en tot uitbetaling kan worden overgegaan.

In overleg met de minister-president en de minister van Financiën heb ik vastgesteld dat Sint Maarten in voldoende mate aan de voorwaarden bij de zesde tranche liquiditeitssteun heeft voldaan. De plannen van aanpak voor maatregelen A.1.3, E.3.1 en E.4.1 uit de uitvoeringsagenda zijn formeel vastgesteld, Sint Maarten heeft concrete voortgang geboekt bij het realiseren van bouwkundige verbeteringen op het terrein van detentie en informatie aangeleverd bij het College financieel toezicht Curaçao en Sint Maarten inzake de invulling van de 12,5% korting op de arbeidsvoorwaarden van het personeel bij overheidsgelieerde entiteiten.

De laatste voorwaarde gesteld aan de zesde tranche is de succesvolle voortgang van het project tot herstel van de luchthaventerminal. De regering van Sint Maarten heeft als ultimate shareholder de afgelopen periode de benodigde stappen gezet om de governance problemen op de luchthaven te herstellen. De Royal Schiphol Group heeft daarom besloten zijn betrokkenheid bij het project te continueren. De samenwerking tussen Princess Juliana International Airport Holding, Princess Juliana International Airport Exploitatiemaatschappij, het ministerie van BZK én Royal Schiphol Group is inmiddels formeel verlengd.

De budgettaire gevolgen van de zesde tranche liquiditeitssteun zijn in een nota van wijziging op de eerste suppletoire begroting aan u voorgelegd en uw Kamer heeft hier op 8 juli mee ingestemd. Hierbij werd een beroep gedaan op lid 2 van artikel 2.27 van de Comptabiliteitswet 2016, omdat vanwege het spoedeisend karakter de stemming in de Eerste Kamer hierover niet kon worden afgewacht. Zonder de leningen kunnen de landen naar alle waarschijnlijkheid in de loop van deze maand niet meer aan hun verplichtingen, zoals salarisbetalingen, uitgaven aan sociale zekerheid en renteverplichtingen op uitstaande leningen, voldoen.

Het toetsingskader risicoregelingen voor de zesde tranche liquiditeitssteun is op 22 juni 2021 reeds met uw Kamer gedeeld.

error: Deze inhoud mag niet gekopieerd worden.