Vaccinatiegraad in Caribisch deel Koninkrijk moet omhoog

Den Haag – Er bestaan zorgen over het bereiken van de vaccinatiegraad die nodig is om het coronavirus in het Caribisch deel van het Koninkrijk onder controle te krijgen en te houden. Het RIVM gaat er vanuit dat 75 tot 85% van de totale populatie gevaccineerd moet zijn om groepsimmuniteit te behalen.

Vaccinatieteams van de eilanden gaan de komende weken in samenwerking met het Nederlandse ministerie van VWS onderzoeken waarom relatief grote groepen inwoners aarzelen of weigeren zich te laten prikken. Met name Sint Maarten en Sint Eustatius blijven sterk achter.

Gefaseerd

De Covid-19-vaccinatieprogramma’s op de BES-eilanden en CAS-landen zijn in februari 2021 gefaseerd van start gegaan. 60-plussers en zorgpersoneel kwamen als eerste in aanmerking, sinds april is de campagne verbreed naar alle 18-plussers en sinds begin deze maand zijn ook 12-17-jarigen aan de beurt. Inmiddels zijn er bijna 400.000 – door Nederland beschikbaar gestelde – vaccins toegediend aan de inwoners van de eilanden.

Het RIVM schat dat, nu de delta variant van het virus op alle drie de CAS-landen en Bonaire is vastgesteld, er een vaccinatiegraad van ongeveer 75 tot 85% van de totale populatie bereikt moet worden om groepsimmuniteit te behalen. Op dit moment is deze vaccinatiegraad (volledig gevaccineerd, totale populatie van 12 jaar en ouder) nog niet bereikt. De vaccinatieteams op de (ei)landen geven aan blij te zijn dat er nader onderzoek wordt verricht om – op basis van de nodige onderbouwing – een nog beter beeld te krijgen van wat vaccintwijfelaars en –weigeraars ervan weerhoudt zich te laten vaccineren, dat als verdere aanvulling kan dienen voor het vaccinatie- of communicatiebeleid ter verhoging van de vaccinatiebereidheid.

Interviews

Het ministerie van VWS gaat daarom, in samenspraak met de gezondheidsautoriteiten op de (ei)landen in het Caribisch deel van het Koninkrijk, een kwalitatief onderzoek uitvoeren op de Benedenwindse- en Bovenwindse eilanden door middel van diepte-interviews en focusgroepen. Centraal staan de overwegingen die mensen hebben om zich wel of niet te laten vaccineren. Daarbij wordt specifiek aandacht besteed aan 12-40-jarigen. De vaccinatie teams op de (ei)landen geven ook aan dat niet iedereen komt opdagen voor de tweede prik. Dat betekent dat mensen niet volledig gevaccineerd zijn, en dus niet optimaal beschermd zijn tegen ernstige ziekte of overlijden door Covid-19. Daarom wordt dit vraagstuk ook bij het onderzoek meegenomen.

De resultaten van het onderzoek – onder regie van I&O Research – worden begin september aan VWS en de vaccinatieteams van de (ei)landen gepresenteerd. De onderzoekers zullen op basis van de focusgroepen en diepte-interviews concrete beleidsadviezen formuleren om de vaccinatiebereidheid in het Caribisch deel van het Koninkrijk te verhogen. Daarbij houden zij rekening met de lokale omstandigheden op de verschillende (ei)landen, waaronder de capaciteit van de vaccinatie teams om deze adviezen op te pakken.

error: Deze inhoud mag niet gekopieerd worden.