RIVM: Coronamaatregelen op Curaçao en Aruba onvoldoende

Den Haag – De maatregelen die Curaçao en Aruba nemen tegen de toename van het aantal coronabesmettingen zijn “onvoldoende om deze zorgelijke stijging te voorkomen”, aldus het RIVM in de vandaag gepubliceerde weekoverzicht van de situatie in het Caribisch deel van het Koninkrijk.

Het RIVM acht het waarschijnlijk dat nieuwe uitbraken te maken met het toeristenseizoen “dat momenteel op volle toeren draait en tot een verhoogde sociale interactie leidt.” Op Bonaire zet de dalende trend door en Saba registeeerde voor het eerst sinds lange tijd weer een – uit Nederland meegereisde – besmetting.

Samenvatting SARS-CoV-2 epidemiologie op de CAS- en BES-eilanden

Het aantal SARS-CoV-2 infecties en ziekenhuisopnames neemt gestaag toe op de eilanden; mede vanwege hoge circulatie van de Deltavariant. De afgelopen weken zien we deze variant van het coronavirus SARS-CoV-2 in de kiemsurveillance toenemen. In de week van 29 juli tot en met 4 augustus 2021 kregen 983 personen op de Caribische eilanden een positieve SARS-CoV-2 testuitslag, waarvan het merendeel op Curaçao en Aruba. Dit hangt waarschijnlijk mede samen met het toeristenseizoen dat momenteel op volle toeren draait en leidt tot een verhoogde sociale interactie. De verschillende eilanden hebben beperkende maatregelen ingesteld, maar toch onvoldoende om deze zorgelijke stijging te voorkomen.

Aruba

Op Aruba kregen de afgelopen week 382 personen per 100.000 inwoners een positieve SARS-CoV-2 testuitslag, een forse stijging ten opzichte van voorgaande week (183/100.000 op 28 juli). De aantallen stijgen naarmate de Deltavariant domineert (78% in week 28). Het ziekenhuis verzorgde op woensdag 4 augustus 19 COVID-19- patiënten, van wie er 5 IC-zorg nodig hadden. Dat is het hoogste aantal sinds 26 mei. Waar tot half mei nog meer dan de helft van de opgenomen mensen boven de zestig was, is dat nu nog maar twee op de vijf personen. De grootste toename zit in de groep 30 tot 39 jaar. Drie recente COVID-overlijdens betroffen niet gevaccineerde lokale personen, 1 recent COVID-overlijden betrof een toerist. Er zijn op het eiland tot op heden 23 SARS-CoV-2 infecties gemeld bij personen die na langer dan 14 dagen na de eerste vaccinatie ziek werden. Hiervan is 13% gemeld onder personen van 65 jaar en ouder. Dit is gezien de relatief hoge vaccinatiegraad en de circulatie van de delta-variant niet onverwacht.

Bonaire

Op Bonaire kregen de afgelopen week 43 personen per 100.000 inwoners een positieve SARS-CoV-2 testuitslag, een daling ten opzichte van voorgaande week (65/100.000 op 28 juli). Tussen 26 juli en 1 augustus lieten 1.718 mensen zich testen (1,0% positief), de week daarvoor was dat nog 226 (6,2% positief). De hoge aantallen afgenomen testen zijn deels te verklaren door het inreisbeleid voor Nederland, welk momenteel als zeer hoog risico land wordt geclassificeerd d o or d e e i landen. De Deltavariant is dominant geworden op het eiland. Uit sequentiegegevens blijkt dat deze op 12 juli (week 28) verantwoordelijk was voor 94% van de gevallen. Tussen maart 2021 en nu zijn er door het eiland 11 SARS-CoV-2 infecties gemeld die meer dan 14 dagen na de eerste vaccinatie zijn opgelopen, waaronder 1 verpleeghuisbewoner (dit betreft een monster uit april 2021). Uit sequentie analyse van deze 11 monsters blijken de Alfavariant (54,5%) en B.1.621 variant (36,3%), veel voorkomend in Colombia, vooralsnog dominant bij de gemelde infecties na vaccinatie.

Curaçao

Op Curaçao kregen afgelopen week 236 mensen per 100.000 inwoners een positieve SARS-CoV-2 testuitslag, een daling ten opzichte van een week eerder (295/100.000 op 28 juli). Vanaf de tweede week van juli was er een opvallende toename van positieve coronatesten en clusters bij jongvolwassenen, waarvan het merendeel niet (volledig) is gevaccineerd. Volgens de laatste gegevens heeft de Deltavariant op dit moment een aandeel van ongeveer 93% in de kiemsurveillance (week 29). Daarnaast circuleert ook de B.1.621 variant (7%), veel voorkomend in Colombia, op het eiland. Het aantal ziekenhuisopnames stijgt sinds begin juli. Ook zijn er afgelopen week 3 COVID-gerelateerde sterfgevallen gemeld.

Vorige week lagen er nog 7 personen opgenomen met of door COVID-19 klachten. Momenteel liggen er 21 mensen in het ziekenhuis, van wie er 5 op de intensive care liggen. Naast 60+ers worden er vooral personen tussen de 40-49 jaar opgenomen, een verschuiving ten opzichte van eerdere uitbraken naar de jongere leeftijdsgroepen. Van de 22 personen die tussen 22 juli en 1 augustus zijn opgenomen met of door COVID-19 was slechts 1 persoon volledig gevaccineerd. Er zijn tot op heden 79 SARS-CoV-2 infecties gemeld die ten minste 14 dagen na de eerste vaccinatie zijn opgelopen. Hiervan is 43% gemeld onder personen van 65 jaar en ouder. Deze 8 monsters zijn ingezonden voor sequentie analyse, waaruit blijkt de Alfavariant vooralsnog domeert (62,5%) bij de gemelde infecties na vaccinatie. Van de 22 personen die tussen 22 juli en 1 augustus zijn opgenomen met of door COVID-19 was alleen 1 persoon volledig gevaccineerd.

Sint Maarten

Op Sint Maarten kregen afgelopen week 169 personen per 100.000 inwoners een positieve SARS-CoV-2 testuitslag, een toename ten opzichte van een week eerder (77/100.000 op 28 juli). Er zijn momenteel 13 COVID-gerelateerde ziekenhuisopnames, een week eerder waren dit er nog 2. Deze stijging wordt deels verklaard door een kleine uitbraak in het ziekenhuis zelf, de meeste patiënten hebben relatief lichte symptomatologie. Surveillance naar SARS-CoV-2 varianten toont in week 27 een hoge circulatie van de Alfavariant (55%) en de Deltavariant (36%) op het eiland. Ongeveer 35% van de volwassen bevolking op Sint Maarten is volledig gevaccineerd. De incidentie op de Franse kant van het eiland blijft relatief hoog (175/100.000 inwoners in week 29). Er wordt daar een lichte stijging gemeld in het aantal nieuwe ziekenhuisopnames.

Saba en Sint Eustatius

Op 3 augustus is op Saba een nieuwe SARS-CoV-2 infectie gemeld. Het betreft een mild symptomatische persoon die aan het einde van de quarantaine positief is getest, met een reisgeschiedenis uit Nederland. De persoon is meer dan twee weken eerder volledig ingeënt met het Janssen vaccin. Op Sint Eustatius zijn sinds 28 januari 2021 geen nieuwe personen met een positieve SARS-CoV-2 uitslag gemeld.

error: Deze inhoud mag niet gekopieerd worden.