Op zoek naar Caribische leraar van de 21e eeuw

Den Haag – ‘De Caribische leraar van de 21e eeuw’, daar is het Nationaal Regieorgaan Onderwijsonderzoek (NRO) naar op zoek. Het doel is een stimulans te geven aan het praktijkgericht onderwijsonderzoek in het Caribisch deel van het Koninkrijk (de landen Curaçao, Aruba en Sint Maarten, en de openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius en Saba).

Een aanhoudend aandachtspunt voor de onderwijspraktijk in het Caribisch deel van het Koninkrijk is het opleiden van voldoende gekwalificeerd onderwijzend personeel. Enerzijds gaat het om het opleiden van voldoende leraren in de regio, anderzijds gaat het om het opleiden van onderwijzend personeel dat is toegerust voor de lokale context met haar specifieke pedagogisch-didactische eisen”, aldus de NRO.

In 2019 is het concept ‘Samen Opleiden’ geïntroduceerd in het Caribisch deel van het Koninkrijk, met als doel het werkplekleren op de scholen (voor po, vo en mbo) op de eilanden te versterken. Bij Samen Opleiden werken opleidingsinstituten en po-schoolbesturen samen in een ontwikkelingsgericht partnerschap om aankomende leraren op te leiden. Dit jaar zijn de eerste opleidingsscholen in het primair onderwijs op Aruba, Bonaire en Curaçao gestart. In de komende jaren zal dit verder uitgebreid worden naar het vo en mbo.

Bij de beoogde verbetering en vernieuwing van het onderwijs wordt een belangrijke rol toegedicht aan de Caribische leraar van de 21e eeuw die oog heeft oog heeft voor de gedachten- en leefwereld van de leerlingen, kennis heeft van de Caribische cultuur en geschiedenis, gespecialiseerd is in het omgaan met de meertalige context van de zes eilanden en vanuit die rijke Caribische cultuur leerlingen inspirerend en vernieuwend onderwijs kan bieden.

Voor het ‘vinden’ van de Caribische leraar van de 21e eeuw heeft het ministerie van OCW 300.000 euro beschikbaar gesteld.

Lees hier meer over het programma

error: Deze inhoud mag niet gekopieerd worden.