Knops: Jaarlijkse Monitor Brede Welvaart voor Cariben bewerkelijk en duur

Den Haag – Het jaarlijks door het CBS laten opstellen van een Monitor Brede Welvaart voor de Caribische delen van het Koninkrijk vergt veel werk en is bovendien een kostbare aangelegenheid. Dat schrijft staatssecretaris Knops (BZK) in reactie op een verzoek van de Tweede Kamercommissie voor Koninkrijksrelaties.

De bewindsman heeft het CBS gevraagd te inventariseren hoe veel werk er mee gemoeid is en wat de kosten zijn. Hieronder de gehele brief van Knops:

“Op 22 april jl. ontving ik het verzoek van uw vaste commissie voor Koninkrijksrelaties om een baseline Monitor Brede Welvaart Caribisch Nederland / Caribische Landen op kosten van het kabinet jaarlijks door het CBS te laten actualiseren. Met deze brief reageer ik mede namens de minister van Economische Zaken en Klimaat en de minister van Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking op uw verzoek.

Met het CBS is verkend welke indicatoren reeds beschikbaar zijn. De beschikbaarheid kan worden ingedeeld in drie categorieën. Zoals het CBS in zijn rapportage van 29 januari jl. heeft aangegeven, zijn op dit moment een beperkt aantal (12,7%) van de indicatoren voor een Monitor Brede Welvaart en Sustainable Development Goals reeds beschikbaar voor Caribisch Nederland. Daarnaast zouden mogelijk nog een aantal indicatoren (18%) met data van het CBS of een andere instantie kunnen worden ingevuld. Het grootste deel van de indicatoren (69,3%) is echter niet beschikbaar (of niet van toepassing voor Caribisch Nederland). Dit betekent dat de data van deze indicatoren niet zonder hoge inspanningen, kosten en administratieve lasten gerealiseerd zouden kunnen worden.

In het licht van bovenstaande heeft het kabinet aan het CBS gevraagd of een indicatie kan worden gegeven van de kosten en de inspanningen die nodig zouden zijn om de diverse categorieën indicatoren te verzamelen. Als de inventarisatie door het CBS is afgerond zal het kabinet de voorliggende opties voor het monitoren van indicatoren beoordelen. Het kabinet en het CBS streven ernaar dit voor het herfstreces te realiseren. U wordt hier nader over geïnformeerd.”

error: Deze inhoud mag niet gekopieerd worden.