Statia Heritage Research Commission aan de slag

Sint Eustatius – De Statia Heritage Research Commission (SHRC) die het eilandbestuur gaat adviseren hoe om te gaan met archeologische opgravingen en met het ontwikkelen van erfgoedbeleid is aan de slag gegaan.

De onafhankelijke commissie bestaat uit internationale, regionale en lokale Statiaanse experts op het gebied van geschiedenis, archeologie, antropologie en maatschappelijke betrokkenheid. Naast voorzitter Jay Haviser, een archeoloog op St. Maarten en de voorzitter van de International Association for Caribbean Archaeology (IACA), bestaat de acht nationaliteiten tellende SHRC, waarvan bijna de helft van de leden van Statiaanse afkomst is, uit vijf extra archeologen. Dit zijn Matthieu Ecrabet, Kevin Farmer, Corinne Hofman, Alexandra Jones en Joshua Torres. Er zijn ook vier antropologen in het team: Rose Mary Allen, Luc Alofs, Richenel Ansano en Teresa Leslie. De andere leden zijn Xiomara Balentina (psycholoog), Ishmael Berkel (gemeenschapsleider), Alissandra Cummins (erfgoedspecialist), Raimie Richardson (historicus) en Paul Spanner (gemeenschapsleider).

Aanleiding voor het formeren van de Statia Heritage Research Commission is de commotie die ontstond over de opgravingen bij de luchthaven door een team buitenlandse archeologen. De wetenschappers stuitten op een begraafplaats uit de koloniale tijd en verwijderden een aantal skeletten van tot slaafgemaakten voor nader onderzoek. Dat leidde tot verzet uit de bevolking. Men vond het niet van respect getuigen om de grafrust te verstoren. Er werd een petitie gestart om de opgravingen te stoppen.

Regeringscommissaris Alida Francis besloot vrijwel onmiddellijk de opgravingen op te schorten en een onafhankelijke adviescommissie aan te stellen. Deze moet advies uitbrengen over de wijze waarop het onderzoek op de oude begraafplaats eventueel kan worden hervet. Het is taak van de SHRC om de daar de bevolking nauw bij te betrekken. De commissie zal tevens voorstellen doen hoe om te gaan met toekomstige archeologische vondsten. Dinsdag heeft een eerste overleg met het eilandbestuur plaatsgevonden.

error: Deze inhoud mag niet gekopieerd worden.