Premier Jacobs: Akkoord over rijkswet COHO nabij

Den Haag/Philipsburg – Volgens minister-president Jacobs van Sint Maarten is een compromis over de consensusrijkswet Caribisch Orgaan voor Hervorming en Ontwikkeling nabij. Over twee van de drie laatste cruciale geschilpunten is afgelopen week een politiek akkoord bereikt tussen de vier landen en is er over het resterende punt inmiddels ambtelijk overeenstemming.

Volgens Jacobs zijn zij en haar collega’s Wever-Croes (Aruba) en Pisas (Curaçao) het donderdag tijdens een virtueel vierlandenoverleg met staatssecretaris Knops (BZK) eens geworden over de procedure voor de benoeming van het management van COHO (een zelfstandig Nederlands bestuursorgaan) en de instructiebevoegdheid van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Jacobs suggereert daarmee dat Nederland water bij de wijn heeft gedaan, maar zij gaat in haar verklaring niet in op de details van het akkoord.

De laatste hobbel waarover vrijdag op ambtelijk niveau een akkoord zou zijn bereikt betreft de eis dat voldoende rekening wordt gehouden met de basisbehoeften van de landen bij het verlenen van liquiditeitssteun en de noodzaak om reserves op te bouwen. Volgens Jacobs zijn er voorafgaand aan het ministerieel overleg op ambtelijk niveau “veel technische aanpassingen gedaan” naar aanleiding van het kritische advies van de Raad van State op het eenzijdig door Nederland geschreven wetsontwerp.

“Nederland heeft de bereidheid uitgesproken om het resterende punt aan te pakken”, aldus Jacobs die constateert dat het bijna bereikte compromis de landen voldoende vertrouwen geeft. Zij verwacht dat het akkoord in september in de Rijkministerraad kan worden bekrachtigd.

error: Deze inhoud mag niet gekopieerd worden.