COLUMN – Pirates of the Caribbean

Politiek Den Haag is met reces. Ook de nieuwe leden van de Tweede Kamercommissie voor Koninkrijksrelaties krijgen de kans bij te komen van een buitengewoon hectische start. Amper beëdigd moesten ze meestemmen over een motie van wantrouwen tegen het kabinet. Ook op het terrein van de Koninkrijksrelaties was er sprake van een jumpstart met meteen drie commissiedebatten, een plenair debat – dat maar liefst 14 moties opleverde – en delegaties van alle eilanden op de koffie.

Het zonnige deel van het Koninkrijk weet zich vertegenwoordigd door drie commissieleden met een Caribische achtergrond: Jorien Wuite (D66), Don Ceder (ChristenUnie) en Sylvana Simons (BIJ1). Een ongekende ‘luxe’, want de afgelopen jaren was er merkwaardig genoeg in de Kamer helemaal niemand te vinden met Caribische wortels. Hoe hebben de tropische varianten van de Drie Musketiers zich geweerd in deze eerste maanden?

Ze hebben zich zeker laten gelden. Overigens op zeer uiteenlopende manieren en met dito resultaten. Wuite en Ceder hebben hun stempel gedrukt op de agenda van de commissie en het verloop van de debatten over o.a. de omstreden rijkswet Caribisch Orgaan voor Hervorming en Ontwikkeling, het herstel van de democratie op Sint Eustatius en de armoedebestrijding in Caribisch Nederland. Beiden hebben zich ook geroerd door het indienen van behoorlijk kritisch getoonzette schriftelijke vragen.

Wuite en Ceder maakten het minister Koolmees (SZW) en de staatssecretarissen Knops (BZK) en Keijzer (EZK) knap lastig. Die moesten geregeld hun toevlucht zoeken tot wat Nationale ombudsman Reinier van Zutphen als drogredenen heeft afgeserveerd. Zowel Wuite als Ceder kregen moties – ook al waren deze door de bewindslieden ontraden – aangenomen door slim in de wandelgangen voldoende steun bij andere partijen te verwerven.

Hoe anders is het Simons vergaan. Als ‘eenmensfractie’ leek ze bij alle Kamerdebatten tegelijk aanwezig met de drang een stevig partijtje mee te blazen. In de commissie Koninkrijksrelaties ging ze er met gestrekt been in en reageerde ze verongelijkt dat haar pleidooi om Curaçao, Aruba en Sint Maarten onvoorwaardelijke begrotingssteun te verlenen geen weerklank vond bij de andere partijen. Verbazing wekte ze door een motie te steunen die er toe had kunnen leiden dat Bonaire deze zomer zonder brandstof komt te zitten.

Deze week kwam BIJ1 ook nog eens lelijk in het nieuws door het royeren van de nummer 2 van de partij Quinsy Gario. De partij van de inclusie en de verbinding is in een pijnlijke discussie verwikkelt waarbij partijprominenten de ‘witte meerderheid’ in het bestuur openlijk van racisme betichten. Vandaag houdt de partij een (reeds geplande) ledenvergadering waar de kwestie Quinsy – UIT1 – Gario zal worden toegelicht.

Kadushi is het buitenbeentje van DossierKoninkrijksrelaties.nl: een stekelige rubriek die soms wel eens ‘au’ kan doen.

error: Deze inhoud mag niet gekopieerd worden.